Mänskliga rättigheter

Mänskliga rättigheter handlar om att alla människor, oavsett vem man är eller vart man bor, ska kunna leva fritt. Alla ska ha tillgång till sina rättigheter och kunna känna sig trygga med sina livsval och åsikter. Tyvärr kvarstår mycket arbete för att nå hit.

De mänskliga rättigheterna finns till för att alla människor ska kunna leva sina liv som dom vill. Grundtanken är att människan föds fri och att alla människor är lika värda. I dom mänskliga rättigheterna ingår till exempel rätten att inte bli diskriminerad, yttrandefriheten, barns och kvinnors rättigheter, tanke- och religionsfriheten, urfolkens rättigheter, rätten till utbildning och rätten till hälsa.

Dagligen kränks människors rättigheter på olika sätt. Det sker i alla länder. Därför är det viktigt att regeringar, organisationer och det civila samhället jobbar tillsammans för att motverka kränkningar och skydda utsatta människor. FN är en av dom största internationella aktörerna som arbetar med mänskliga rättigheter. De har integrerat rättighetsperspektivet i de 17 globala målen för hållbar utveckling. Syftet är att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikhet och orättvisa, samt lösa klimatkrisen fram tills år 2030.

Lär dig mer om mänskliga rättigheter