Mänskliga rättigheter

Vad är mänskliga rättigheter? Hur kan man utkräva sina rättigheter och hur är läget runt om i världen? Här får du koll på allt om mänskliga rättigheter.

FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna antogs 1948 av FN:s generalförsamling. Mänskliga rättigheter bygger på en övertygelse om att alla människor är födda fria och med lika värde. De gäller för alla människor, över hela världen.

Dagligen kränks människors rättigheter på olika sätt. Därför är det viktigt att regeringar, organisationer och civilsamhället jobbar tillsammans för att motverka kränkningar och skydda utsatta människor.

FN är en av dom största internationella aktörerna som arbetar med mänskliga rättigheter. De har integrerat rättighetsperspektivet i de 17 globala målen för hållbar utveckling. Syftet med målen är att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikhet och orättvisa, samt lösa klimatkrisen fram tills år 2030.

En grundläggande princip som de globala målen kretsar kring är åtagandet om att ingen ska lämnas utanför – vilket är precis vad mänskliga rättigheter handlar om. Målen måste uppnås överallt och omfatta alla.