ForumCiv

ForumCiv är en biståndsorganisation som arbetar för människors rättigheter. Deras vision är en rättvis och hållbar värld där alla människor har makt att förändra.

ForumCiv är den största plattformen i Sverige för det civila samhället. De samarbetar med flera organisationer kring frågor som rör demokrati, jämställdhet och ett hållbart användande av naturens resurser. Arbetet handlar om att ge människor möjlighet att gå samman för att hävda sina rättigheter och ta makten över sina liv.

ForumCiv har omkring 160 medlemmar som alla är biståndsaktörer i det civila samhället. ForumCiv har kontor i Sverige, Colombia, Kenya,  Kambodja och Belarus och stöttar lokala organisationer direkt på plats. De bedriver även opinionsarbete för en rättvis och hållbar utveckling.

ForumCiv anordnar seminarier, debatter och evenemang för alla som arbetar med bistånd och globala utvecklingsfrågor.

Taggar

Mänskliga rättigheter Global ekonomi Bistånd & utveckling