Svalorna Latinamerika

Svalorna Latinamerika arbetar för att barn, unga och kvinnor i Latinamerika ska få ökat inflytande i samhället, kräva sin rätt till utbildning och rätten till sin egen kropp.

Svalorna samarbetar med organisationer i Bolivia, Nicaragua och Peru för mänskliga rättigheter med fokus på deltagande demokrati, ekonomiska rättigheter, utbildning och sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.

I Sverige sprider Svalorna kunskap om globala utvecklingsfrågor och påverkar svensk biståndspolitik. Gå på något av deras seminarierbli medlem eller ge en gåva.

Taggar

Mänskliga rättigheter Utbildning Jämställdhet