Latinamerikagrupperna

Latinamerikagrupperna är en solidaritetsförening som tillsammans med latinamerikanska folkrörelser arbetar för ett rättvist och hållbart samhälle.

Latinamerikagrupperna vill förändra system som tvingar människor att leva i fattigdom och utanförskap. Tillsammans med latinamerikanska folkrörelser arbetar de för att människor själva ska få makt och inflytande över sina liv. I Sverige arbetar Latinamerikagrupperna för att öka kunskapen om regionen och påverka kring frågor om global rättvisa.

Latinamerikagrupperna har funnits sedan 1968 och bildades av några studenter som var kritiska mot svenskt bistånd. Studenterna gav sig själva ut i världen för att ta reda på vart pengarna gick för att sedan kunna påverka Sida med sina erfarenheter.

Om du vill engagera dig för Latinamerikagrupperna kan du bli medlem och på så sätt få möjligheter att påverka makthavare. Du kan också gå med i en lokal aktivistgrupp. Latinamerikagrupperna tar dessutom emot praktikanter varje termin.

Du kan också stötta Latinamerikagrupperna genom att bli månadsgivare.

Taggar

Jämställdhet Mänskliga rättigheter Försörjning