Svenska Afghanistankommittén

Svenska Afghanistankommittén utbildar barnmorskor, driver grundskolor, sjukhus och vårdcentraler och har rehabiliteringsprogram för funktionsnedsatta i Afghanistan.

Svenska Afghanistankommittén, SAK, arbetar för att minska fattigdomen och öka respekten för mänskliga rättigheter i Afghanistan.

För att nå ut till särskilt utsatta grupper arbetar SAK på den fattiga afghanska landsbygden med inriktning mot kvinnor, barn och människor med olika former av funktionsnedsättning. De allra flesta som jobbar på SAK är afghaner.

I Sverige arrangerar SAK seminarier , föreläsningar, kulturkvällar, filmvisningar och andra events. Du kan bli medlem i SAK och engagera dig i någon av deras lokalkommittér eller i Unga SAK.

Du kan också stötta SAK genom att ge en gåva.

Taggar

Krig & fred Utbildning Jämställdhet Mänskliga rättigheter Hälsa