Plan Sverige

Plan arbetar för att alla barns rättigheter ska respekteras oavsett vilket land de lever i.

Barn har rätt att gå i skolan. De har rätt till vård när de är sjuka. De har rätt att skyddas från våld och övergrepp. Plan är en av världens största barnrättsorganisationer och arbetar för att stärka barns rättigheter och bekämpa fattigdom i 50 länder i Afrika, Asien och Latinamerika.

Allt Plans utvecklingsarbete utgår från FN:s konvention om barns rättigheter. Plan arbetar tillsammans med barn och deras familjer så att de själva kan påverka och förbättra sin livssituation.

Du kan engagera dig i Plan och barns rättigheter genom att bli fadder eller söka till Plans ungdomsråd.

Taggar

Jämställdhet Mänskliga rättigheter Katastrofer Hälsa