Plan International Sverige

Plan International Sverige arbetar för att alla barns rättigheter ska respekteras oavsett vilket land de lever i.

Alla barn har rätt att växa upp i trygghet. Alla barns rättigheter ska respekteras. Plan International Sverige arbetar på uppdrag av barn och utgår alltid från deras behov. Organisationens arbete har ett särskilt fokus på jämställdhet och flickors lika villkor – eftersom flickor hör till de mest diskriminerade grupperna i världen.

Plan International Sverige arbetar såväl med förebyggande, långsiktiga projekt som med akuta insatser. Allt arbete utgår från FN:s barnkonvention med målet att alla barn ska få möjlighet till en långsiktig positiv utveckling, i en trygg miljö där deras rättigheter är tillgodosedda.

De arbetar på gräsrotsnivå med barn, deras familjer och lokala beslutsfattare. De samarbetar också med andra organisationer och myndigheter samt arbetar för att påverka lagstiftning. På så sätt skapas långsiktig förändring för individer såväl som hela samhällen.

Plan International är en av världens största barnrättsorganisationer och bedriver programverksamhet i 56 länder i Afrika, Latinamerika och Asien.

Du kan engagera dig i Plan International Sverige och för barns rättigheter och flickors lika villkor genom att söka till Plan Internationals ungdomsråd. Du kan också bli fadder eller ge en gåva.

Taggar

Jämställdhet Mänskliga rättigheter Katastrofer Hälsa