Svenska Kyrkans Unga

Svenska Kyrkans Unga engagerar sig för globala frågor som klimat och hållbar utveckling, fred och etisk konsumtion.

Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska kyrkan som vill vara en ung röst för att forma och påverka kyrkan och samhället. Svenska Kyrkans Unga arbetar aktivt med globala frågor på ett lokalt plan, så som klimat, hållbar utveckling, fredsfrågor och rättighetsfrågor.

Bli medlem i Svenska Kyrkans Unga, åk som volontär eller engagera dig i den globala arbetsgruppen.

Taggar

Klimat & miljö Mänskliga rättigheter