Föreningen Ordfront

Föreningen Ordfront är en ideell förening som fokuserar på att verka för en öppen och bred samhällsdebatt. Omtanke och solidaritet är deras ledord.

Genom att uppmärksamma viktiga frågor om demokrati och mänskliga rättigheter vill Föreningen Ordfront främja ett öppet samhälle där alla människor är lika mycket värda. Föreningen Ordfront anordnar kurser och seminarier, är huvudarrangörer till Mänskliga Rättighetsdagarna samt är en del av nätverket DemokratiAkademin. Föreningen Ordfront ger också ut Ordfront magasin.

Stötta Föreningen Ordfronts verksamhet genom att bli medlem. Du kan också gå deras kurser.

Taggar

Demokrati Mänskliga rättigheter