Kvinna till Kvinna

Kvinna till Kvinna stödjer kvinnorättsorganisationer och kvinnorättsförsvarare världen över. Dom kämpar för kvinnors rättigheter och fred.

Kvinna till Kvinnas samarbetsorganisationer arbetar med att hjälpa och stärka kvinnor på olika sätt. De informerar och utbildar kvinnor och män om kvinnors rättigheter, de stärker kvinnliga aktivister och politiker och arbetar för att kvinnor ska ta plats i beslutsfattande processer och fredsförhandlingar.

I dag stödjer Kvinna till Kvinna fler än 130 organisationer i fem konfliktdrabbade regioner; Central- och Västafrika, Mellanöstern, Södra Kaukasien och Västra Balkan.

Engagera dig i Kvinna till Kvinna - bli informatör! Då får du delta i Kvinna till Kvinnas arbete på mässor, seminarier och hjälpa till med informationsspridning i skolor och bland unga. Du kan också stötta genom att köpa en snygg Femdefenders t-shirt.

Taggar

Jämställdhet Krig & fred Mänskliga rättigheter