Emmaus Stockholm

Emmaus Stockholm är en ideell organisation som genom kläd- och prylinsamling och second hand arbetar för mänskliga rättigheter och en hållbar utveckling.

I Emmaus Stockholms två second hand- och vintagebutiker kommer kläder och prylar till återanvändning igen. Genom överskottet från återbruket bidrar Emmaus Stockholm till att människor vars mänskliga rättigheter kränks och människor på flykt får det bättre.

Samtidigt värnar organisationen om hållbarhet och strävar efter en omställning till cirkulär ekonomi. Deras internationella utvecklingsprojekt fokuserar på demokrati, landsbygdsutveckling och organisering i Angola, Palestina, Västsahara och lokalt i Stockholm.

Skänk dina gamla kläder och prylar till Emmaus Stockholms butiker.

Taggar

Mänskliga rättigheter Demokrati Klimat & miljö