Diakonia

Med en kristen värdegrund arbetar Diakonia för att människor som lever i utsatthet och fattigdom ska få sina rättigheter tillgodosedda. För att lyckas tar Diakonia tillvara på människors egen drivkraft och vilja att förändra.

Centrala områden i Diakonias arbete är mänskliga rättigheter, demokratisering, jämställdhet samt ekonomisk och social rättvisa. Diakonia finns på plats i drygt 30 länder världen över och samarbetar med flera hundra lokala organisationer.

Diakonia drivs av människor som brinner för det de tror på. Engagera dig genom att delta Diakonias i kampanjer och aktiviteter, ge en gåva eller bli Diakoniaaktivist.

Taggar

Jämställdhet Mänskliga rättigheter Katastrofer Försörjning Hälsa