Islamic Relief

Islamic Relief Sverige verkar för en rättvis och hållbar global utveckling. De arbetar för att lindra mänskligt lidande i akuta situationer, och förser i långsiktiga insatser människor med verktyg för att själva kunna ta makten över sina liv.

Islamic Relief Sverige grundades 1992 som en del av Islamic Relief Worldwide. Organisationen vill lindra mänskligt lidande och ge utsatta människor och människor som lever i fattigdom verktyg för ett värdigt och självständigt liv, samtidigt som de vill främja social och ekonomisk utveckling. Deras arbete grundar sig på islamiska värderingar om respekt för människovärdet och uppmaningar till fattigdomsbekämpning.

Islamic Reliefs internationella arbete innefattar insatser i akuta situationer till följd av krig, konflikter och klimatkatastrofer, långsiktiga utvecklingsprojekt samt fadderprogram där barn får tillgång till utbildning och hälsoinsatser. Genom Islamic Relief kan muslimer donera zakat och qurbani. Organisationen ser till att donationerna når fram till dem som behöver det mest.

I Sverige bedriver Islamic Relief olika insatser för asylsökande och nyanlända, exempelvis samhällsinformation och akuta insatser för människor i kris. Arbetet sker utan åtskillnad vad gäller kön, etnisk eller religiös tillhörighet. Du kan stötta Islamic Reliefs arbete genom att bli fadder till ett barn eller ge en gåva!

Taggar

Bistånd & utveckling Katastrofer Krig & fred Mänskliga rättigheter