Volontär & Aktivism av

Volontärarbete och andra vägar ut i världen

Foto: Flickr/Michibanban

Det finns olika sätt att resa ut i världen. Exempelvis genom volontärarbete, praktik eller utbyten. Du hittar också information om kurser och stipendier för akademiska fältstudier. Ditt engagemang är viktigt och du behövs!

Volontärarbete

Vill du komma ut i världen och få en förståelse för hur det kan vara att jobba med globala frågor och utveckling och bistånd? Då kan ett första steg vara att åka på en volontärresa. Att vara volontär innebär att du jobbar frivilligt för en organisation, alltså utan att få någon lön.

Det finns en mängd organisationer och företag som hjälper till att arrangera volontärresor. För dig innebär det att det finns många valmöjligheter kring ämnesområde du är intresserad av, vilket land du vill åka till och för kostnader för resa, kost och logi.

Globalportalens organisationer ActionAid, AFS Interkulturell Utbildning och PeaceWorks ordnar volontärresor.

Länkar till volontärarbete
Här hittar du mer information om volontärarbete och aktuella uppdrag:

Praktik

Ett sätt att prova på hur det är att jobba med bistånd är att göra utlandspraktik. Många svenska organisationer skickar praktikanter till sina samarbetsorganisationer. Som praktikant deltar du i ett biståndsprojekt och har en egen arbetsuppgift som du har ansvar för.

Innan du åker förbereder du dig tillsammans med andra praktikanter. I uppdraget brukar också ingå att du informerar om din resa när du kommer hem igen, till exempel genom att hålla föredrag eller gör en utställning.

Praktikperioden kan vara från några veckor upp till ett halvår. Ibland får du betala en del av kostnaden själv. Det finns stipendier att söka.

Många av Globalportalens medlemsorganisationer har praktikantprogram:

IM - Individuell Människohjälp - är en av Globalportalens deltagarorganisationer som erbjuder internationell praktik runt om i världen. Foto: impraktikant.wordpress.com

Utbyten

Att vara med i ett utbyte med unga från till exempel Sydafrika eller Indien är både spännande och utvecklande. Du bor hemma hos människor, får nya vänner och lär känna samhället inifrån. Det är en helt annan upplevelse än att åka på en vanlig turistresa.

Dessutom får du visa upp Sverige när det är din tur att ta emot gäster. Utbytena har ofta ett tema, till exempel demokrati eller mänskliga rättigheter. Olika organisationer ordnar utbyten mellan grupper av unga.

Med organisationen AFS kan du åka på utbytesår.

Resande kurser

Folkhögskolor, studieförbund och organisationer ordnar studieresor och resande kurser till Asien, Afrika och Latinamerika. Ofta läser man in sig och planerar resan tillsammans. I de resande kurserna ingår ofta ett projektarbete under resan samt efterarbete.

Globalportalens organisation Färnebo folkhögskola ordnar resandekurser.

Om du vill lära dig mer om globala utvecklingsfrågor finns det också flera kurser och program på högskolor och universitet. Kolla in Globalportalens tips på globala utbildningar och kurser.

Fältstudier

Läser du på universitet och vill göra en fältstudie i ett utvecklingsland för att skriva en uppsats? Då kan du söka ett så kallat MFS-stipendium. MFS står för Minor Field Study och är ett Sidafinansierat program. Programmets syfte är att ge svenska studenter möjligheter att skaffa sig kunskap om utvecklingsländer och utvecklingsfrågor. Stipendiet söker du via en MFS-handläggare eller det internationella sekretariatet på ditt universitet.

Läs mer om MFS-stipendium

Biståndsarbete

Vill du arbeta med globala frågor eller utvecklingssamarbeet? Då krävs oftast både relevant utbildning/examen, ämnesspecifika kunskaper och erfarenhet av att resa eller bo utomlands.

Du kan också jobba med bistånd hemma i Sverige, bland annat hos Globalportalens medlemsorganisationer. För exempel på aktuella jobb kolla in Globalportalens sida för lediga jobb.

Är du intresserad av att jobba med globala frågor på en myndighet eller internationella organisationer som FN? Kolla in Utrikesdepartementets facebooksida Internationella Jobb och Sidas informationssida om att jobba med bistånd.

Stipendier/fonder

Letar du efter pengar för att finansiera din volontärresa, praktik eller utbyte? Här finns ett par länkar med tips på stipendier och fonder.

Taggar

Volontär & utbyten
Annons