AFS Interkulturell Utbildning

AFS Interkulturell Utbildning driver utbytes- och volontärverksamhet för ungdomar och unga vuxna med målet att skapa förståelse för andra människor och kulturer.

Genom AFS kan unga åka på utbytesresor eller delta i volontärprogram. På så sätt lär dom sig nya språk, får inblick i andra kulturer och lär känna människor från hela världen. Målet med AFS verksamhet är interkulturellt lärande, att skapa förståelse och engagemang för andra kulturer.

AFS finns i 55 länder och är världens största ideella utbytesorganisation. I Sverige grundades AFS 1948. De bygger sin verksamhet på fem kärnvärderingar; människovärde, respekt för olikheter, harmoni, tolerans och förståelse.

Om du är pepp på nya utmaningar och spännande erfarenheter kan du bli utbytesstudent med AFS. Eller bli volontär. Och om du har funderingar kan du gå på en informationsträff för att ställa frågor och lyssna på andras erfarenheter.

Taggar

Volontär & utbyten