Jämställdhet

Kvinnor och män ska ha lika rättigheter, möjligheter och förutsättningar att forma sina liv. Jämställdhet är en förutsättning för hållbar utveckling.

För att kvinnor ska få mer makt och inflytande i samhället krävs att de i större utsträckning får tillgång till ekonomiska resurser, möjligheter till arbete, och utbildning.

Av världens fattigaste är runt 70 procent kvinnor, mestadelen av dessa försörjer sig på jordbruk. 603 miljoner kvinnor och flickor lever i länder där könsrelaterat våld inte är förbjudet.

Diskriminering och våld mot kvinnor är ett stort globalt problem och ett hinder för utveckling. För att jämställdheten ska öka måste sociala normer och kulturella värderingar ändras.