Jämställdhet

Jämställdhet handlar om att kvinnor och män ska ha lika rättigheter, möjligheter och förutsättningar att forma sina liv. Att kvinnor har rätt till mer politisk och ekonomisk makt. För när kvinnor får mer inflytande över sina egna liv och i samhället så gynnas alla av det.

Att kvinnor och män inte är jämställda går tydligt att se i hela världen, men speciellt i utvecklingsländer. Dom problem som finns handlar om barnäktenskap, våld mot kvinnor, diskriminering, utbildning, barna- och mödradödlighet och bristande sexuella- och reproduktiva rättigheter. Men också om försörjning och att kvinnor inte får ta plats på arbetsmarknaden.

Jämställdhet är en förutsättning för hållbar och fredlig utveckling. Därför har FN formulerat Mål 5: Jämställdhet som en del av de 17 globala målen för hållbar utveckling. Dessa målsättningar är tänkta att genomföras av världens länder, för att skapa förändring och en jämställd värld fram till år 2030.

För att uppnå jämställdhet på lång sikt måste man bryta normer som finns i samhället. Normer är sociala regler som säger vem som får göra vad. För att göra det behövs utbildning, både för män och kvinnor. Alla kan göra något. Och alla vinner på jämställdhet.

Lär dig mer om jämställdhet