Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF)

Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF) är en internationell fredsorganisation som aktivt driver frågor som rör kvinnor, fred och säkerhet. Nedrustning och grändöverskridande fredsarbete är viktiga frågor.

IKFF var en av de drivande krafterna när FN:s säkerhetsråd antog resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet år 2000.

IKFFs arbete kretsar kring att öka kvinnors makt och politiska deltagande i internationella fred- och säkerhetsfrågor. För att förebygga krig och lösa konflikter. Dom strävar också efter universell nedrustning.

För att stötta IKFFs viktiga arbete kan du bli medlem eller köpa en fredsgåva.

Taggar

Krig & fred Jämställdhet