Klimat & miljö

Jordens klimat blir allt varmare, och det beror på människan. Sedan 1800-talets andra hälft har medeltemperaturen ökat med nästan en grad.

Utsläppen av koldioxid är den största orsaken till klimatförändringarna. Ökningen av den globala temperaturen leder till att glaciärer smälter, havsnivåer stiger och att väderförhållanden och naturkatastrofer blir mer extrema.

Människor drabbas hårt av klimatförändringar och miljöförstöring, speciellt de som lever i fattigdom och som är beroende av lokala resurser. Torka och översvämningar gör att människor tvingas flytta för att kunna försörja sig.

För att motverka klimatförändringarna krävs internationellt samarbete och långsiktiga, gemensamma mål för att minska utsläppen, hitta nya energilösningar och värna om jordens resurser. Inom Parisavtalet och Mål 13 i Agenda 2030 har länder åtagit sig att jobba för minskade utsläpp.