Vi-skogen

Vi-skogen planterar träd som tar människor ur hunger och fattigdom. Mat, ren luft, skugga, byggmaterial och inkomster. Det är vad träd kan ge.

Vi-skogen planterar träd i Kenya, Rwanda, Uganda och Tanzania och bidrar på så sätt till att bönder kan utveckla sitt jordbruk och bli mindre sårbara mot klimatförändringar. I Sverige arbetar organisationen främst med insamling, kommunikation och påverkan.

Vi-skogen startades 1983 och har sedan dess bidragit till att plantera 100 miljoner träd som har hjälpt 1,8 miljoner människor ur fattigdom. Organisationens viktigaste arbetsområden är ett hållbart klimatanpassat jordbruk, starka bondeorganisationer, jämställdhet och ekonomisk trygghet.

Du kan bli trädplanterare. Att plantera ett träd kostar 20 kronor och några små trädplantor kan göra en hel familj självförsörjande. Du kan även klimatkompensera eller ge en gåva.

Taggar

Försörjning Klimat & miljö