Oxfam Sverige

Oxfam är en global hjälporganisation som arbetar med människor mot fattigdom i över 90 länder. Oxfams vision är en värld utan fattigdom, där alla kan äta sig mätta och har makt att påverka sin egen framtid.

Tillsammans med lokala samarbetspartners gör Oxfam det möjligt för människor att själva förändra sina liv och de förhållanden som orsakar fattigdom.

Oxfam erbjuder skydd till människor i kris och hjälper dem att återuppbygga sina liv. Organisationen arbetar för att ge alla människor tillgång till grundläggande rättigheter som utbildning och sjukvård.

Oxfam i Sverige är en del av den globala Oxfam-rörelsen som grundades i England 1942. 

Du kan engagera dig via Oxfam i Storbritannien, bland annat genom att ansluta dig till en av deras kampanjer! Även här i Sverige kan du engagera dig på olika sätt, exempelvis genom att bli månadsgivare.

Taggar

Katastrofer Klimat & miljö