Framtidsjorden

Framtidsjorden är ett internationellt nätverk som vill skapa förutsättningar för sociala och ekologiskt hållbara samhällen.

Framtidsjordens verksamhet bygger på de tre grundprinciperna ekologi, självtillit och samarbete. Dom har medlemsorganisationer i Sydamerika, Asien och Sverige och genomför bland annat pilotprojekt och utbildningar.

I Sverige arbetar Framtidsjorden med information för skolelever, pensionärer och intressegrupper inom ekologiskt jordbruk. Nätverkets medlemsorganisationer arbetar främst inom områdena hållbar landsbygdsutveckling, urbana miljöfrågor och insatser för att bevara biologisk och kulturell mångfald.

Engagera dig i Framtidsjorden genom att gå med i en vängrupp eller åka på utlandspraktik. Som praktikant arbetar du hos någon av Framtidsjordens medlemsorganisationer.

Du kan också stötta Framtidsjorden genom att ge en gåva.

Taggar

Klimat & miljö Försörjning Volontär & utbyten