Framtidsjorden

Framtidsjorden är ett nätverk av lokala organisationer i Latinamerika, Sydasien och Sverige som tillsammans verkar för förändring på socialt rättvis och ekologiskt hållbar grund.

Med grundprinciperna ekologi, samarbete och självtillit, vill vi se ett fungerande samspel mellan människa och natur idag och för kommande generationer.

Våra medlemsorganisationer i Sydamerika, Sydasien och Sverige arbetar med klimatanpassning, hållbar landsbygdsutveckling, urbana hållbarhetsfrågor, samt bevarande av biologisk och kulturell mångfald. Folkbildning är en gemensam nämnare för vårt arbete. Genom att skapa förutsättningar för ömsesidigt lärande i trygga rum har organisationerna funnit banbrytande lösningar för lokala och globala miljöproblem.

Engagera dig i Framtidsjorden genom att gå med i en vängrupp eller genom att ge en gåva.

Taggar

Klimat & miljö Försörjning Volontär & utbyten