Studieförbundet Bilda

Dagens samhälle består av en mångfald av kulturer och traditioner. Studieförbundet Bilda vill vara med och skapa ett demokratiskt och hållbart samhälle för alla.

Bilda är ett studieförbund med livsåskådning som specialitet. Bilda samlar svensk folkrörelse, frikyrkor och kulturer med rötter i olika delar av världen. Kultur och bildning i olika former bidrar till att människor möts och nya perspektiv skapas.

Bilda erbjuder studiecirklar, kurser och kulturprogram inom musik, kultur och religion. Studieförbundet har också ett starkt fokus på miljö, rättvisa, konflikthantering, hållbar utveckling, mångfald och dialog.

Taggar

Klimat & miljö Krig & fred Utbildning