Hälsa

Hälsa är en grundläggande mänsklig rättighet och en förutsättning för hållbar utveckling. En god hälsa ger människor möjlighet att påverka sina liv och bidra till samhället.

Tack vare ökad tillgång till mediciner, sjukvård och kunskap går utvecklingen inom hälsa framåt. Sedan 1990 har barnadödligheten minskat med nästan 60 procent, mödradödligheten minskat med 38 procent, och livslängden ökat med 10 procent.

Men trots framsteg finns stora utmaningar. I fattiga områden kan brist på medicin och sjukvård innebära en fara för livet. Dyra behandlingar gör att tillgången till vacciner och mediciner stryps och många kvinnor har inte tillgång till preventivmedel och säkra aborter.

Inom ramen för Agenda 2030 ingår att säkra hälsa och välbefinnande för världens befolkning. Ambitionen är att alla ska ha tillgång till grundläggande sjukvård och att epidemierna av bland annat aids, tuberkulos och malaria utrotas.