Hälsa

Hälsa är en grundläggande mänsklig rättighet och en förutsättning för utveckling. Därför är det viktigt med tillgång till sjukvård och medicin och att smittsamma sjukdomar stoppas från att spridas.

Allt färre människor smittas av hiv och tillgången till bromsmediciner ökar. Antalet dödsfall i malaria minskar. Barn- och mödradödligheten sjunker stadigt. Medellivslängden ökar. Allt tack vare ökad tillgång till mediciner och sjukvård. Men trots den positiva utvecklingen finns mycket kvar att göra.

I fattiga delar av världen är tillgången till sjukvård begränsad. Näringsrik mat, rent vatten och sanitet är det brist på. Därför sprids sjukdomar lättare och det blir svårt att hålla sig frisk. För att undvika och förebygga sjukdomar på egen hand behövs information och kunskap. Men också tillgång till vacciner, preventivmedel och rådgivning.

Världshälsoorganisationen (WHO) är en av dom största organisationerna som jobbar med hälsa globalt. Dom vill förbättra människors hälsa och koordinerar hjälpinsatser i områden som är drabbade av infektionssjukdomar.

FN tar upp hälsa som en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling. Detta inkluderas i de 17 globala målen för hållbar utveckling, med ett särskilt fokus i Mål 3: Hälsa och välbefinnande och Mål 6: Rent vatten och sanitet

Läs mer om hälsa