IOGT-NTO-rörelsen

IOGT-NTO-rörelsen vill ha en nyktrare och tryggare värld, där människors hälsa och välfärd står i centrum. Därför arbetar dom för att minska konsumtionen av alkohol och narkotika, både i Sverige och i övriga världen.

I Sverige uppmärksammar de bland annat barn som påverkas om någon i deras närhet dricker alkohol och stöttar personer som har eller har haft alkoholproblem. Internationellt arbetar de för att minska alkoholindustrins framväxt i bland annat Afrika och Asien.

IOGT-rörelsen grundades 1851 i USA som ett ordensällskap där man krävde helnykterhet av sina medlemmar. Rörelsen kom till Sverige 1879 och spred sig snabbt i landet. Organisationens moderna historia börjar dock först 1970 då IOGT-NTO bildades. I dag har den svenska organisationen 30 000 medlemmar som alla har valt en nykter livsstil.

Vill du engagera dig i IOGT-NTO-rörelsen? Du kan bli medlem i IOGT eller Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF) och delta på olika aktiviteter och evenemang eller försöka påverka politiska företrädare och på så sätt vara med i deras alkoholpolitiska arbete.

Du kan också stötta IOGT-NTO-rörelsen genom att ge en gåva.

Taggar

Hälsa