ADRA Sverige

Genom långsiktiga projekt och akuta insatser vid katastrofer arbetar ADRA Sverige för att förbättra utsatta människors levnadsförhållanden.

ADRA Sverige jobbar för att stärka det civila samhället och hjälpa människor att få koll på sina rättigheter. Dom specialiserar sig på fem områden: hälsovård, utbildning, kapacitetsutveckling, fattigdomsbekämpning och humanitära insatser.

ADRA Sverige bildades 1985 men organisationen har sina rötter i USA och hjälparbetet under Första och Andra världskriget. ADRA Sverige tillhör det internationella ADRA-nätverket som har en kristen värdegrund och består av lokala organisationer i över 120 länder.

För att regelbundet stötta ADRA Sverige kan du bli Framtidsfadder. Du kan också stötta organisationen genom att ge en gåva.

Taggar

Katastrofer Försörjning Hälsa