De globala målen för hållbar utveckling

Världen

Genom de 17 Globala Målen kan världen förändras till det bättre. I alla länder. För alla människor. Om målen ska fungera måste alla känna till dem.

Vad är Globala Målen?

Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling är en överenskommelse mellan världens ledare som togs år 2015. FN:s medlemsstater har förbundit sig till 17 mål för att minska fattigdom, orättvisor och ojämlikheter, samt lösa klimatkrisen under de kommande 15 åren. De globala målen är integrerade och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: ekonomiskt, miljömässigt och socialt. För att målen ska vara konkreta och mätbara är de uppdelade i olika delmål med indikatorer. Vill du veta mer om enskilda mål? Här finns information om alla målen! Du kan dessutom få spännande nyheter och inlägg i flödet om du går in och gillar Globala Målen på Facebook!

Hur arbetar Sverige för att uppnå de globala målen?

I Sverige är det regeringens statsråd som ska genomföra Agenda 2030 inom sina ansvarsområden. Civilminister Ardalan Shekarabi har ett särskilt ansvar för att samordna insatsen i hela landet. För att uppnå de globala målen samverkar kommuner och landsting, statliga myndigheter och Regeringskansliet. De kartlägger och redovisar hur deras verksamheter bidrar till Sveriges möjligheter att uppnå de globala målen. Det finns också andra aktörer påverkar engagemanget, så som civilsamhället, näringsliv, fackliga organisationer och akademi.

Regeringen har tillsatt en delegation bestående av sju ledamöter, som ska stödja och stimulera Sveriges genomförande av Agenda 2030. Det är denna delegation som tar fram en övergripande handlingsplan och uppmärksammar goda exempel på området.

Läs mer om regeringens arbete här!

Taggar

Bistånd & utveckling Klimat & miljö Krig & fred Mänskliga rättigheter Jämställdhet Hälsa Global ekonomi Försörjning
Annons