nyhet av The Hunger Project

Ny rapport från FN – världens hungriga blir fler

Det andra globala målet för hållbar utveckling är att avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning, uppnå en bättre kosthållning och främja ett hållbart jordbruk.

FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) släppte nyligen en ny rapport, The State of Food Security and Nutrition in the World 2017, som visar att antalet hungriga människor i världen har ökat. Den nya siffran beräknas till 815 miljoner. Det betyder att den nedåtgående trend man tidigare sett, där antalet människor som lider av undernäring stadigt minskat, därmed har stannat av. FAO konstaterar att konflikter, ofta tillsammans med klimatrelaterade påfrestningar, har spelat en avgörande roll.

I ljuset av dessa dystra nyheter är det fortfarande viktigt att framhålla att världen har gjort stora framsteg vad det gäller avskaffandet av hunger de senaste 30 åren. Andelen undernärda barn i världen har mellan 2005 och 2016 minskat från 29,5 procent till 22,9 procent. Många insatser fungerar och har gjort skillnad.

Fortfarande finns det 155 miljoner barn som inte får i sig tillräckligt med näring. Det kan man mäta på att de stannat av i växten alldeles för tidigt, något påverkar barnets långsiktiga kognitiva utveckling och framtidsutsikter. Tre fjärdedelar av dessa barn bor i konflikzoner.

Även om Hungerprojektet inte arbetar i konfliktdrabbade områden är vårt fokus på kvinnor och samhällsmobilisering relevant även utanför vår programverksamhet. Till exempel har kollegor från rörelsen för Community-led Development visat att kvinnocentrerade, samhällsledda metoder kan användas för att klara globala påfrestningar såsom långvarig konflikt och klimatförändringar. I Hungersprojektets program i Bangladesh har vi till exempel genom ett partnerskap med International Foundation for Electoral System (IFES) också sett att våra strategier kan minska våldet i samhällen. Faktum är att FAO-rapporten noterar att vägen framåt innefattar ”samhällsbaserade metoder som hjälper till att bygga upp relationer och social sammanhållning, förbättra förväntningar, förtroende och tillit” samt ”insatser som bidrar till att bygga upp institutionernas och lokala aktörers kapacitet, förbättra styrningen att leverera rättvisa tjänster”.

Därför ska vi inte tappa modet av de nya siffrorna. De är alarmerande men de får inte underminera vårt arbete. I många länder fortsätter hungern att minska. Och vi kan lära oss av de insatser som fungerar för att hitta nya sätt att bygga inkluderande och motståndskraftiga samhällen där kvinnor är stärkta medborgare. Vi kommer att fortsätta att förespråka kvinnocentrerade och samhällsledda program, i partnerskap med lokala institutioner. Så kan vi tillsammans uppnå de globala målen.

Taggar

Hälsa Bistånd & utveckling
Annons