nyhet av CONCORD Sverige

Val 2018: Nu hjärtar vi världen

Vi är många som väljer att #hjärtavärlden. Visa att du också gör det! Spara bilden och dela den i dina sociala medier.

Idag lanserar 51 organisationer inom CONCORD Sverige det gemensamma valmanifestet #hjärtavärlden. Tillsammans visar vi politiker kraften och engagemanget bakom internationella utvecklingsfrågor och vikten av att de diskuteras i årets valrörelse.

– Det finns en stor kraft bakom de globala utvecklingsfrågorna och det visar vi genom att samla 51 organisationer som presenterar sex politiska krav på den politik vi vill se efter valet, säger Kristina Henschen, ordförande för CONCORD Sverige.

Kraven i valmanifestet #hjärtavärlden:

  • Står upp för människors rätt att organisera sig
  • För en hållbar och rättvis utveckling till år 2030
  • Arbetar för att minska våra klimatpåverkande utsläpp
  • För en verkligt feministisk utrikespolitik
  • Avsätter 1 procent av BNI till internationellt bistånd
  • För en human migrations- och flyktingpolitik

– När länder ignorerar internationella överenskommelser om människors grundläggande rättigheter och tongångarna blir allt mer nationalistiska vill vi visa att vi är många som vill att politiker ska göra världen – inte bara Sverige – mer hållbar och mänsklig, säger Kristina Henschen.

Lyssna på SR Ekots intervju med Kristina Henschen om valmanifestet #hjärtavärlden

Du kan själv #hjärtavärlden genom att dela valmanifestet i dina egna digitala kanaler. Gå in på www.hjartavarlden.nu

#hjärtavärlden är också en direkt uppmaning till politiker. De som håller med om de politiska kraven i valmanifestet kan också #hjärtavärlden.

CONCORD Sveriges arbets- och expertgrupper har tagit fram mer detaljerade krav inom sex olika politikområden, som också synliggörs på www.hjärtavärlden.nu. Under maj kommer CONCORDs arbetsgrupp för Agenda 2030 och Samstämmighet att lansera Barometern 2018 och arbetsgruppen för Civic space sammanställer en skrift om civilsamhällets utrymme. Båda rapporterna kopplas tydligt till #hjärtavärlden.

Det som ännu inte syns i valarbetet är den kartläggning som CONCORD Sverige gjort om hur partierna förhåller sig till de sex kraven i valmanifestet. I april och maj träffar arbetsgrupperna i CONCORD Sverige företrädare för de olika partierna för att komplettera den politiska kartläggningen. Kartläggningen kommer att lanseras i början av sommaren med tydlig koppling till de sex kraven i #hjärtavärlden. Under Almedalen kommer kartläggningen att vara stommen i den stora partiutfrågningen om globala utvecklingsfrågor.

Läs vårt valmanifest #hjärtavärlden

I samband med det gemensamma val-manifestet #hjärtavärlden har en Sifo-undersökning genomförts. Den visar att 8 av 10 vill att politiker ska diskutera internationella utvecklingsfrågor som mänskliga rättigheter, miljö och klimat i årets valrörelse. Undersökningen visar också att nästan 7 av 10 personer vill att politiker i Sverige ska ta hänsyn till hur deras beslut påverkar människor i andra länder.

Läs mer om Sifo-undersökningen

Taggar

Bistånd & utveckling
Annons