nyhet av CONCORD Sverige

Rekordbudget för svenskt bistånd

Nu har regeringen presenterat sin budgetproposition. CONCORD Sverige välkomnar att det är den största biståndsbudgeten någonsin och att målsättningen om 1 procent av bruttonationalinkomsten, BNI, nås. Att arbetet med de globala målen för hållbar utveckling synliggörs i budgetpropositionen välkomnas också.

Ytterligare 500 miljoner kronor tillförs årets biståndsbudget vilket innebär att biståndets andel av BNI ökar från 0.99 procent till 1 procent.

– Att regeringen återigen lever upp till Sveriges åtagande om en procent till internationellt bistånd är mycket positivt. De många satsningar som regeringen gör inom biståndet är välkomna i en tid då många länder inte håller sina biståndslöften, och det spelar roll att Sverige gör det. Vi vet att bistånd gör skillnad, att det räddar liv, säger Kristina Henschen, ordförande för CONCORD Sverige, en plattform som samlar 61 organisationer som arbetar för en hållbar och fredlig värld utan fattigdom och orättvisor.

Likaså välkomnar CONCORD de konkreta satsningarna på bland annat klimatet och stöd till SRHR, sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.

CONCORD Sverige har tidigare ifrågasatt varför en del av biståndsbudgeten stannar i Sverige och används till inhemskt flyktingmottagande. Höstens budget visar att de avräkningsbara kostnaderna för asylmottagande minskar till 2,8 miljarder kronor 2018. Enligt regeringen är det den lägsta andelen av biståndsramen på tio år.

– Det är fortfarande principiellt problematiskt att Sverige använder sig av möjligheten att avräkna vissa inhemska kostnader, och Sverige bör se över hur dessa avräkningar kan fasas ut på sikt. Biståndspengar ska användas till sitt egentliga syfte, att bekämpa fattigdom i utvecklingsländer, säger Kristina Henschen.

CONCORD Sverige välkomnar att höstbudgeten i sin helhet synliggör vikten av Agenda 2030 och de 17 Globala målen som ramverk för att skapa social, ekonomisk och miljömässig hållbar utveckling i Sverige och globalt. Samtidigt är regeringen inte tydlig i budgeten med hur den på ett övergripande och systematiskt sätt kommer att genomföra och följa upp de globala målen. Därför vill CONCORD Sverige se en handlingsplan med konkreta och tidsatta åtgärder.

Taggar

Bistånd & utveckling
Annons