nyhet av ForumCiv

EU röstar för att biståndspengar tas till militära kostnader

Militära insatser i Somalia för att bevara fred och stabilitet kan med de nya reglerna bli något som givarländer kan sätta på sina biståndsbudgetar. Hittills har Sverige varit en stark röst inom EU och OECD för att betona att bistånd måste handla om hållbar utveckling och mänskliga rättigheter. Foto: EU Naval Force Units

Europaparlamentet har röstat för ett förslag som tillåter att biståndet används till militära kostnader.

Enligt förslaget ska biståndspengar kunna användas till kapacitetsbyggande av militär genom utbildning och militär utrustning. Detta strider mot OECD DAC:s regler om vad som får räknas som bistånd och innebär att ytterligare pengar tas från biståndet för att användas i annat syfte.

- Det är oroväckande att urholkningen av biståndet fortsätter. Vi har sett stora avräkningar från biståndet för att finansiera flyktingmottagande de senaste åren. Biståndet ska definieras utifrån mottagarländernas behov men tyvärr ser vi en tydlig trend där frågor som ligger högt på givarnas dagordning, som säkerhet och migration, styr biståndets prioriteringar, säger Lisa Sjöblom, generalsekreterare på Forum Syd.

Bistånd måste handla om hållbar utveckling och mänskliga rättigheter

Det är viktigt att inte tillåta att biståndet urvattnas utan att det faktiskt används för fattigdomsbekämpning och kommer människor som lever i fattigdom till del. EU-förslaget rör sig om 100 miljoner euro under de kommande tre åren men det finns en risk att det bara är början på en urholkning till militära kostnader.

EU-kommissionen och parlamentet har visat stöd för förslaget. Nu väntar förhandlingar mellan parlamentet, ministerrådet och EU-kommissionen om den slutgiltiga texten av förslaget.

Taggar

Bistånd & utveckling
Annons