nyhet av

Världens regeringar måste leverera utbildning åt alla

Lärarfack över hela världen har i veckan satt press på regeringar att ge utbildning åt alla. Det globala facket för lärare, Education International, och svenska Lärarförbundet är del av en global aktionsvecka.

Nu är det dags för världens regeringar att börja leverera på FN:s globala hållbarhetsmål och Agenda 2030. Enligt mål 4 ska alla länder ”säkerställa en inkluderande och jämlik utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla”. Under en vecka, Global Action Week for Education, kampanjar därför lärarförbund världen över.

Lärarförbundet i Sverige ser också kampanjen som ett tillfälle att koppla samman sitt globala engagemang med det lokala. Under veckan uppmanas därför medlemmarna runt om i Sverige att berätta om Agenda 2030 och att mål 4 även gäller Sverige.

- Något vi framförallt vill lyfta är vikten av likvärdig utbildning och utbildning som ett viktigt verktyg för att ge barn och ungdomar de kunskaper och färdigheter som behövs för att främja hållbar utveckling och demokratiska samhällen – att skapa globalt medborgarskap, säger Eva Elmstedt Frisk, internationell sekreterare och kampanjansvarig för aktionsveckan på Lärarförbundet.

Men även om det läggs extra krut på frågan om utbildning för alla just den här veckan är detta del i ett långsiktigt och kontinuerligt arbete inom Lärarförbundet. Inte minst genom de internationella projekt som genomförs via Union to Union.

- Hela idén med våra utvecklingssamarbeten är att stärka organisationerna att kunna ställa krav på sina regeringar. Att det finns resurser till skolor och utbildning, att ge alla barn möjligheten att gå i skolan, att ge samma villkor för flickor och pojkar och att lärare får lärarutbildning.

Ett exempel är Lärarförbundets projekt i Latinamerika som syftar till att bygga nätverk kring jämställdhet och utveckla kontakterna mellan lärarfacken, dela goda erfarenheter och diskutera utmaningar. En utvärdering visar att det har gett många goda resultat. Till exempel har lärare diplomerats i icke-sexistisk undervisning, allt fler kvinnor har nu ledarpositioner i sina förbund och det finns ett bättre genustänk som även involverar männen.

- Vi vet att i länder med fler lärare och ledare som är kvinnor, där fortsätter också fler flickor gå klart grundskolan. I en inkluderande skola ska möjlighet ges att ha alla sina barn i skolan, inte bara vissa och att pojkar då prioriteras, säger Eva Elmstedt Frisk.

Taggar

Mänskliga rättigheter Utbildning
Annons