nyhet av CONCORD Sverige

Regeringen lanserar global biståndsstrategi för jämställdhet

Magdalena Andersson, Finans­minister, presenterar den ekonomiska vårpropositionen 2018. Foto: Regeringskansliet

CONCORD Sverige välkomnar att regeringen i vårändringsbudgeten gör satsningar på jämställdhet och inom klimatområdet. Dessa frågor måste prioriteras mer även globalt enligt valmanifestet #hjärtavärlden.

Regeringen presenterar idag sin vårbudget, samma dag som den internationella jämställdhetskonferensen Stockholm Forum on Gender Equality pågår, och satsningar på jämställdhet präglar budgeten på flera punkter. Regeringen menar att uppropet #metoo har präglat budgeten.

– Även globalt är sexuella trakasserier en viktig fråga och ett allvarligt utvecklingshinder. Sverige kan göra mycket internationellt för att stärka kampen för sexuella rättigheter, säger Kristina Henschen, ordförande i CONCORD Sverige.

I budgeten för internationellt utvecklingssamarbete lanserar regeringen en miljard kronor till en global biståndsstrategi för jämställdhet. Stöd till kvinnorättsorganisationer är en viktig del av detta. De drabbas ofta hårdast i de länder där försvarare av demokrati och mänskliga rättigheter hotas.

Den nya globala strategin behöver innebära långsiktig och hållbar finansiering av lokalt förankrade feministiska rörelser. Ökat stöd behövs till kvinno- och hbtqi-rättsorganisationer som ofta har särskilt svårt att få finansiering för sitt arbete. Finansieringen måste gå till de som känner behoven och har människors förtroende på lokal nivå.

Klimat

I regeringens vårbudget finns också flera satsningar på att minska klimatpåverkande utsläpp så att Sverige ska bli ett fossilfritt välfärdsland. Det är bra att Sverige har en ambitiös politik för nationella utsläppsminskningar. Men det behövs också en klimatpolitik som angriper internationella utsläpp från svenskars konsumtion. Vi uppmanar regeringen att sätta upp ett kompletterande mål för att minska utsläpp från svenskarnas konsumtion som sker i andra länder, och samtidigt öka klimatfinansieringen till både anpassning och utsläppsminskning.

– En av de viktigaste rättvisefrågorna i det globala klimatarbetet är att klimatfinansieringen når de mest utsatta länderna och grupperna, och fördelas på ett jämställt sätt, säger Kristina Henschen.

Bistånd

I regeringens debattartikel i DN där vårändringsbudgeten presenteras lyfts inga satsningar på internationell utveckling. Sverige har ett stort internationellt bistånd som håller hög kvalitet globalt sett och det är beklagligt att det inte tas upp. Biståndet spelar en viktig roll för fredsbyggande, demokrati, mänskliga rättigheter, jämställdhet och hållbar utveckling i världen. Hur biståndet används på bästa sätt är viktigt att diskutera. Det problem som kvarstår i regeringens budget är att man gör avräkningar från biståndet och använder pengarna till inhemska kostnader för flyktingmottagande.

– Avräkningarna bör fasas ut. Utsatta grupper ska inte ställas mot varandra, och det skapar oreda i budgeten. Som ett första steg hoppas vi att regeringen i höstbudgeten 2018 kommer presentera en betydligt mer försiktig approach till att göra avräkningar, i enlighet med den senaste internationella överenskommelsen mellan givarna, säger Kristina Henschen.

Taggar

Bistånd & utveckling Demokrati
Annons