nyhet av Svenska FN-förbundet

Har du läst senaste Världshorisont?

Världshorisont är tidningen för dig som är intresserad av FN och globala frågor. Nya numret av Världshorisont handlar om FN:s arbete med utvecklingsfrågor!

Världshorisont är tidningen för dig som är intresserad av FN och globala frågor. Vi vill sprida kunskap på ett tillgängligt sätt och engagera våra läsare. Vi bevakar FN-frågor samt FN-rörelsen i Sverige och globalt. Varje nummer utgår från ett aktuellt tema.

Nummer 3/17: FN:s utvecklingsarbete

Nya numret av Världshorisont handlar om FN:s arbete med utvecklingsfrågor. Mycket har hänt på området under de senaste åren och en ny helhetssyn präglar insatserna. Vi belyser även den avgörande frågan om hur utveckling ska finansieras.

Läs tidningen här.

Taggar

Bistånd & utveckling
Annons