======= &noscript=1"/> >>>>>>> master

321 miljö- och människorättsaktivister mördade förra året

Världen

Under 2018 blev 321 aktivister i 27 länder mördade. Det är det högsta antalet någonsin, enligt data som samlats in av Front Line Defenders.

Den internationella människorättsorganisationen Front Line Defenders inriktar sig på att skydda människorättsförsvarare i fara. Varje år släpper de en rapport över situationen för männiksorättsförsvarare i världen.

2018 mördades fler personer än någonsin tidigare.

77% av de mördade aktivisterna kämpade för att försvara mark-, miljö- eller ursprungsbefolkningars rättigheter, ofta i samband med utvinningsindustri av naturresurser.

Minst 49% av de mördade aktivisterna hade fått dödshot innan

Innan morden begicks så utsatters aktivisterna för rättsliga trakasserier, hot och fysiska attacker. Minst hälften av de mördade hade fått dödshot tidigare och i flera fall hade det förekommit hot mot flera aktivister i samma område. I de allra flesta fall fick aktivisterna inte det nödvändiga skydd och stöd från statliga myndigheter, trots att de anmält hoten.

Gaza: Razan Al-Najjar

1 juni 2018 blev läkarstudenten Razan Al-Najjar ihjälskjuten av israeliska snipers under en palestinsk demonstration i Gaza. Al-Najjar var 21 år och volontärade som sjukvårdare för den icke-statliga organisationen Palestinian Medical Relief Society.

"Att vara läkare är inte bara ett jobb för en man, det är för kvinnor också"
Razan Al-Najjar

Guatemala: Luis Arturo Marroquín

9 maj 2018 blev Luis Arturo Marroquín ihjälskjuten på väg ut från en bokhandel. Mordet blev det första av sju mord på människorättsförsvare under fyra veckor. Samtliga offer var engagerade i jordbrukarorganisationerna Campesino Development Committee (CODECA) och Altiplano Campesino Committee (CCDA).

Luis Arturo Marroquín var politiska samordnare för CODECA, som jobbar för att främja markrättigheter och landsbygdsutveckling för ursprungsbefolkningen i Guatemala.

Morden i Guatemala ökade med 136 % jämfört med 2017

Peru: Olivia Arévalo Lomas

19 april 2018 skjöts Olivia Arévalo Lomas ihjäl. Hon var kvinnorättsförsvarare och religiös ledare för ursprungsfolket Shipibo-Konibo. 

Shipibos territorium i peruanska amazonas står inför fullständig avskogning på grund av expanderandet av palmoljaplantager. Olivia Arévalo Lomas hade länge engagerat sig för ursprungsbefolkningars land- och kulturella rättigheter. 

Vem skyddar dem som skyddar naturen? 

Naturskyddsföreningen samarbetar med miljöorganisationer över hela världen. Under 2018 rapporterade de om miljökämpar som står upp för att försvara vår planet, ibland med fara för sitt eget liv:

Taggar

Klimat & miljö Mänskliga rättigheter