av ForumCiv

Civilsamhället under attack

Medlemmar från fackförbund kräver bättre arbetsförhållanden i Kambodja. Foto: LICADHO
Världen

Utan civilsamhället tystnar demokratin. Nytt digitalt material från Forum Syd visar hur kvinnor, urfolk, miljögrupper, journalister, HBTQ-aktivister hotas runt om i världen.

Demokratin backar för trettonde året i rad. Alltfler auktoritära regeringar attackerar oberoende medier, arresterar oppositionsgrupper och tystnar ciritiska röster

  • Förra året mördades 321 människorättsförsvarare
  • 348 journalister fängslades och
  • 220 attacker utfördes mot människor som protesterar mot storskalig gruvdrift och jordbruksindustri

Fakta och fallstudier 

Forum Syds nya digitala material Civic space under attack visar med de senaste siffrorna hur kvinnor, urfolk, miljögrupper, journalister, HBTQ-aktivister m fl drabbas i en rad olika länder.

Materialet visar också vilka metoder som används för att tysta kritiker och vilka sektorer som är mest utsatta för hot och kränkningar av företag.

Det innehåller 9 fallstudier från en rad olika länder liksom rekommendationer till stater, EU och svenska regeringen.

Civic space under attack

Taggar

Demokrati Mänskliga rättigheter