Utbildning

Alla människor har rätt till utbildning. Det ökar ens chanser att ta sig ur fattigdom. Därför är utbildning en viktig utvecklingsfråga och ett av FN:s utvecklingsmål.

Nästan alla barn i världen börjar skolan. Men alla som börjar grundskolan har inte möjligheter att gå klart. Och det finns fortfarande barn som aldrig får chansen att börja. Ofta bor dom i konfliktdrabbade områden. Även många vuxna kan inte läsa och skriva. Det gör att de inte har samma möjligheter som andra att påverka sitt liv.

Utbildning ger människor verktyg för att bygga jämställda, fredliga och demokratiska samhällen. Alltså är satsningar på utbildning avgörande för fattigdomsminskning och en långsiktig hållbar utveckling, något som både FN och Sverige står bakom.

År 2015 antog FN och dess medlemsländer 17 stycken globala mål för hållbar utveckling, som ska förändra och göra världen bättre fram till år 2030. Här finns det en specifik målsättning som handlar om utbildning, nämligen Mål 4: God utbildning för alla. Just nu är det 250 miljoner barn som inte kan läsa och skriva när de går i fjärde årskursen. 774 miljoner människor i världen är inte läs- och skrivkunniga, varav två tredjedelar är kvinnor. Utbildning är en mänsklig rättighet som alla ska ha tillgång till.

Globalportalen berättar om hur svenska biståndsorganisationer jobbar med utbildning och tipsar dig om hur du kan engagera dig.

Läs mer om utbildning