======= &noscript=1"/> >>>>>>> master

Utbildning

Utbildning är en mänsklig rättighet och ger människor verktyg att bygga jämställda och demokratiska samhällen. Utbildning ger också tillgång till hälsa och ökar chanserna för ekonomisk trygghet.

Andelen barn i världen som börjar grundskolan har ökat snabbt och ligger idag på runt 90 procent. Men enligt UNESCO är 750 miljoner av världens vuxna är inte läs- och skrivkunniga. Av dessa är nästan två tredjedelar kvinnor.

Att flickor har sämre tillgång till utbildning än pojkar beror på att de inte värderas på samma sätt. I många kulturer förväntas de vara hemma och ta hand om familjen eller så gifts de bort i ung ålder. Satsningar på flickors utbildning är avgörande för fattigdomsminskning, ekonomisk tillväxt och en långsiktig hållbar utveckling.

De största utmaningarna finns i fattiga och marginaliserade områden. Hinder för barn att gå i skolan är långa avstånd till skolorna, brist på toaletter på skolområdet och höga skolavgifter.