======= &noscript=1"/> >>>>>>> master

Scouternas folkhögskola

Scouternas folkhögskola erbjuder ledarskap och utveckling för livet! Vi är en del av Scouterna, men man behöver inte vara scout för att gå våra kurser. Tillsammans utbildar vi för en bättre värld.

Vi är en modern folkhögskola verksam både i Stockholm och på distans. Skolans profil bygger på ledarskap och att ge unga människor verktyg till att bli aktiva samhällsmedborgare. Skolans långa kurser bedrivs i Stockholm men även på distans.

De allmänna kurserna som erbjuds är Allmän kurs och Allmän kurs distans vilka ger möjlighet att uppnå allmän behörighet inför högskolestudier. Vi erbjuder även ett flertal andra ledarskapsutbildningar med olika fokus: Leda lokalt, Leda globalt, Normkritiskt ledarskap, Projektledning och Värdebaserat ledarskap mm.

Våra metoder bygger på inkludering, dialog, teori som omsätts i praktiken och tydliga värderingar om mångfald och allas lika värde. Det är så vi bygger starka ledare. Det är så vi tillsammans skapar en bättre värld.

Taggar

Utbildning