Scouternas folkhögskola

Scouternas folkhögskola erbjuder ledarskap och utveckling för livet! Dom är en del av Scouterna, men man behöver inte vara scout för att gå våra kurser. Tillsammans utbildar Scouternas folkhögskola för en bättre värld.

Scouternas folkhögskola är en modern folkhögskola verksam både i Stockholm och på distans. Skolans profil bygger på ledarskap och att ge unga människor verktyg för att bli aktiva samhällsmedborgare. 

Utöver allmänna kurser erbjuder Scouternas folkhögskola även ett flertal andra ledarskapsutbildningar med olika fokus: Ordförandeprogrammet, Ledarskap för hållbarhetProjektledning och Värdebaserat ledarskap mm.

Scouternas folkhöskolas metoder bygger på inkludering, dialog, teori som omsätts i praktiken och tydliga värderingar om mångfald och allas lika värde. Det är så vi bygger starka ledare. Det är så vi tillsammans skapar en bättre värld!

Taggar

Utbildning