Försörjning

Vad människor jobbar med ser olika ut i olika länder. Men gemensamt för alla är att arbete och möjligheten att försörja sig är en förutsättning för att kunna bestämma över sitt eget liv.

Majoriteten av världens fattiga bor på landsbygden. Det är självförsörjande bönder och herdar, fiskare, hantverkare och ursprungsbefolkningar. Deras dagliga kamp fångar sällan världens uppmärksamhet. Även fattiga i städerna lever med många utmaningar.

Biståndsorganisationer ger olika typer av stöd för att alla människor ska ha möjlighet att försörja sig själva: yrkesutbildningar, mikrokrediter, stöd till bondeorganisationer och bostadskooperativ.

FN arbetar aktivt med anständiga arbetsvillkor som en del av de 17 globala målen för hållbar utveckling. Mer än hälften av världens arbetstagare befinner sig i osäkra anställningar, ofta med dålig lön och begränsad tillgång till både utbildning och socialförsäkringar. Detta gäller i högre utsträckning kvinnor än män. Under de kommande 20 åren väntas dessutom den globala arbetskraften öka, vilket kräver stora ansträngningar för att skapa nya jobb. Att främja sysselsättning och anständiga arbetsvillkor är viktigt för hållbar utveckling. Därför har detta ett särskilt utrymme i Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt.

Alla som arbetar har rätt till bra arbetsvillkor. Barnarbete, extremt långa arbetsdagar, farlig arbetsmiljö, sexuella trakasserier eller minimalt betalt är inte okej. Därför är det viktigt med arbetsrätt, fackföreningar och rättvisa handelsvillkor.

Läs mer om försörjning