Försörjning

Vad människor jobbar med ser olika ut i olika länder, men gemensamt för alla är att arbete och möjligheten att försörja sig är en förutsättning för att kunna bestämma över sitt eget liv.

Majoriteten av världens fattiga bor på landsbygden. Det är självförsörjande bönder och herdar, fiskare, hantverkare och ursprungsbefolkningar. Deras dagliga kamp fångar sällan världens uppmärksamhet. Även fattiga i städer lever med många utmaningar.

Alla som arbetar har rätt till bra arbetsvillkor. Barnarbete, extremt långa arbetsdagar, farlig arbetsmiljö, sexuella trakasserier eller minimalt betalt är inte okej. Därför är det viktigt med arbetsrätt, fackföreningar och rättvisa handelsvillkor.