Så kan vi hjälpa flyktingarna

Människor flyr från krig och förödelse. På väg till Europa riskerar många sina liv. Ingen kan lösa den här krisen ensam, men alla kan göra något. Du också!

Kampanj

Engagera dig

Röda Korsets ungdomsförbund vill ge asylsökande barn och unga en trygg start i Sverige. I våra verksamheter träffas vi och läser läxor, spelar spel, gör massa roliga saker, fikar och pratar. Vi försöker också påverka politiker och beslutsfattare genom att tala om vad vi tycker. Här kan du läsa mer om hur du kan engagera dig i RKUF!

IM har många aktiviteter och mötesplatser för att de som kommer hit ska känna gemenskap och hitta vägar in i samhället. Du kan till exempel delta i Tala svenska-caféer.

Hos Rädda Barnen kan du gå med i en lokalgrupp och hjälpa till med bland annat läxhjälp och språkträning eller vara med på träffar och i samtalsgrupper för nyanlända barn och ungdomar.

Tillsammans med Studiefrämjandet kan du starta en studiecirkel för och med flyktingar i din kommun!

Amnesty har ett nätverk för flyktingars rättigheter. En gång i månaden får dy ett utskick på mejl där vi delar med oss av material och information som är kopplat till vår pågående flyktingkampanj - såsom aktioner du kan skriva under och sprida. Stå upp för de som inte har någon röst! Anmäl dig till Amnestys nätverk för flyktingars rättigheter.

Refugees Welcome Housing Sweden tar fram alternativa bostadslösningar för nyanlända i Sverige. När Sverige stängt gränsen öppnar privatpersoner sina hem. Bli volontär hos Refugees Welcome!

Svenska Kyrkan har ett stort behov av volontärer till församlingarnas arbete för människor som söker sig till Sverige. Ge av din tid genom att finnas med i svenskträning eller annan social verksamhet.

Annons