Så kan vi hjälpa flyktingarna

Människor flyr från krig och förödelse. På väg till Europa riskerar många sina liv. Ingen kan lösa den här krisen ensam, men alla kan göra något. Du också!

Kampanj

Påverka politiker

Asylrätten är en självklar mänsklig rättighet för människor på flykt och i behov av skydd.

Rädda Barnen kräver ett fungerande asylsystem med lagliga och säkra vägar till Europa. Skriv under för att inget barn ska dö på Medelhavet.

UNICEF kräver att Europas regeringar tar sitt ansvar och gör allt för att:

  • rädda liv
  • öppna lagliga vägar in i EU
  • följa barnkonventionen

Ställ dig bakom UNICEF:s krav. Skriv under för barnen på flykt.

Engagera dig

Röda Korsets ungdomsförbund vill ge asylsökande barn och unga en trygg start i Sverige. I våra verksamheter träffas vi och läser läxor, spelar spel, gör massa roliga saker, fikar och pratar. Vi försöker också påverka politiker och beslutsfattare genom att tala om vad vi tycker. Här kan du läsa mer om hur du kan engagera dig i RKUF!

Röda Korset driver en kampanj för integration. Här kan du alltid volontärarbeta och göra skillnad.

IM har många aktiviteter och mötesplatser för att de som kommer hit ska känna gemenskap och hitta vägar in i samhället. Du kan till exempel delta i Tala svenska-caféer eller bli ambassadör i kampanjen "Det Nya Landet". Genom att bli ambassadör får du regelbundna nyhetsbrev som innehåller positiva integrationsberättelser och konkreta tips på hur du kan vara med och integreras.

Erikshjälpen tipsar om hur du kan starta en insamling för att samla in pengar till barn på flykt.

Hos Rädda Barnen kan du gå med i en lokalgrupp och hjälpa till med bland annat läxhjälp och språkträning eller vara med på träffar och i samtalsgrupper för nyanlända barn och ungdomar.

Tillsammans med Studiefrämjandet kan du starta en studiecirkel för och med flyktingar i din kommun!

Annons