av Amnesty International

​Italien: EU:s påtryckningar leder till kränkningar av flyktingar

Foto: DryHundredFear/Flickr
nyhet

EU har satt press på gränsländer såsom Italien att skärpa kontrollen av flyktingar och migranter som tar sig till landet. Det har i vissa fall lett till att människor har utsatts för illabehandling och/eller återsänts till sina ursprungsländer utan att ha fått genomgå en rättssäker asylprocess, det avslöjar en ny rapport från Amnesty International.

Slag, el-chocker och sexuell förnedring är några av de anklagelser som dokumenterats i rapporten "Hotspot Italy: How EU´s flagship approach leads to violence of refugee and migrant rights".

Rapporten visar hur det EU-stödda systemet med mottagningscenter (så kallade "hotspots") där flyktingar och migranter tas emot när de kommer till Italien inte bara underminerar deras rätt att söka asyl utan också har lett till allvarliga övergrepp.

- Med syftet att försvåra för flyktingar och migranter att ta sig till andra medlemsländer så har EU:s ledare drivit Italienska myndigheter till den absoluta gränsen för vad som är lagligt, säger Matteo de Bellis, Italienresearcher på Amnesty International.

Systemet med mottagningscenter introducerades 2015 på rekommendation av EU-kommissionen och utformades för att identifiera och ta fingeravtryck på nyanlända i EU:s gränsländer, såsom Italien. Där skulle det snabbt avgöras vilket skyddsbehov de har och antingen skulle deras asylansökan prövas eller så skulle de sändas tillbaka till sina ursprungsländer. Rapporten, som bygger på intervjuer med över 170 migranter och flyktingar, avslöjar allvarliga brister i alla dessa steg.

Fingeravtryck

Systemet med mottagningscenter kräver att Italien tar fingeravtryck på alla nyanlända. Men de som vill söka asyl i ett annat land, kanske för att de har släktingar där, vill helst undvika att få sina fingeravtryck tagna av italienska myndigheter. Detta för att undvika att skickas tillbaka till Italien enligt Dublinkonventionen. På grund av detta har Italien därför infört tvångsmetoder för att kunna ta fingeravtryck.

Amnesty International har tagit emot samstämmiga uppgifter om att godtyckligt frihetsberövande, hot och fysiskt våld har använts för att tvinga nyanlända män, kvinnor och även barn att lämna sina fingeravtryck. Av de 24 vittnesmålen om illa behandling som Amnesty fått handlar 16 om slag. En 25-årig kvinna från Eritrea beskrev hur hon blev slagen upprepade gånger i ansiktet av en polis tills hon gick med på att lämna sina fingeravtryck. I flera fall har människor också sagt att de blivit utsatta för el-chocker. En 16-årig pojke och en 27-årig man beskrev hur polisen hade förnedrat dem sexuellt. Mannen hade också blivit slagen, utsatts för el-chocker, tvingats klä av sig och sätta sig i en stol med ett hål i sitsen där polisen dragit i hans testiklar med en tång.

Även om de flesta poliser beter sig professionellt och majoriteten av fingeravtrycken tas utan några incidenter så väcker rapporten allvarliga frågor och lyfter fram behovet av en oberoende översyn av nuvarande praxis.

Screening

Systemet med mottagningscenter innebär att nyanlända i Italien "screenas" för att asylsökande ska separeras från de som anses vara irreguljära migranter. Det innebär att människor, som ofta är traumatiserade efter sina resor och som saknar tillräcklig information om hur en asylprocess fungerar, tvingas svara på frågor som kan få allvarliga följder för deras framtid.

Polisen är ombedd att fråga nyanlända om varför de har kommit till Italien, snarare än att helt enkelt fråga dem ifall de vill söka asyl.

Baserat på en extremt kort intervju fattar sedan poliser, som saknar adekvat utbildning, beslut om individers skyddsbehov. De som bedöms sakna skyddsbehov förses med ett beslut om avvisning - vilket kan betyda att med tvång skickas tillbaka till sitt ursprungsland - där de kan riskera att utsättas för allvarliga människorättskränkningar.

Återsändanden

Efter påtryckningar från EU har Italien försökt öka antalet migranter som sänds tillbaka till sina ursprungsländer. Det har bland annat inneburit att förhandla om återtagandeavtal med länder som själva begått människorättsskränkningar.

En sådan avsiktsförklaring (Memorandum of Understanding, MoU) tecknades mellan Italien och den sudanesiska polismyndigheten i augusti, och som tillåter att registrering och identifiering av individer till och med kan ske i Sudan - efter det att personen återsänts. Även när denna screening sker i Italien så är den så ytlig att det inte är möjligt att i varje enskilt fall kunna säkerställa att en person inte riskerar att utsättas för allvarliga människorättskränkningar vid återvändandet.

-Italienska myndigheter måste genast upphöra med aktioner som leder till denna typ av övergrepp samt säkerställa att personer inte sänds tillbaka till länder där de riskerar förföljelse eller tortyr, säger Matteo de Bellis.

Bakgrund

Amnesty International gjorde fyra researchresor till Italien under 2016 och intervjuade flyktingar och migranter samt träffade myndigheter och NGO:s i Rom, Palermo, Agrigento, Catania, Lampedusa, Taranto, Bari, Genua, Ventimiglia och Como. Researchteamet utförde 174 intervjuer med flyktingar och migranter, och hade kortare samtal med många fler.

Amnesty International har sökt Italiens inrikesminister för att diskutera rapporten, men har ännu inte fått något svar.

Taggar

Flykt & migration
Annons