nyhet av Amnesty International

​Grekland: Europa måste dela på ansvaret för flyktingarna som finns i landet

Foto: Idomeni, bild tagen av Fotis Filippou, Amnesty International

När allt fokus ligger på hur den så kallade "Turkietöverenskommelsen" ska implementeras, riskerar den svåra situationen för de 46 000 flyktingar och migranter som befinner sig på det grekiska fastlandet att glömmas bort, det konstaterar Amnesty International i en ny rapport idag.

Rapporten, Trapped in Greece: an avoidable refugee crisis, granskar situationen för de flyktingar och migranter, majoriteten av dem kvinnor och barn, som är fångade på det grekiska fastlandet efter det att den makedonska gränsen stängdes helt den 7 mars.

- Beslutet att stänga västra Balkan-rutten har orsakat att 46 000 flyktingar och migranter nu befinner sig under hemska förhållanden och i ett tillstånd av konstant rädsla och osäkerhet, säger John Dalhusien, chef för Amnestys Europa- och Centralasienavdelning

- Om inte EU:s ledare nu agerar snabbt för att leva upp till sitt löfte om omfördelning och förbättrar villkoren för strandsatta flyktingar och migranter kommer de att stå inför en katastrof som de själva har skapat.

Av de 66 400 asylsökande som skulle ha blivit omfördelade från Grekland i september 2015 har bara 615 blivit överförda till andra EU-länder, enligt information från Europeiska kommissionen den 12 april.

Förhållandena är bristfälliga på flera av de 31 tillfälliga boendeplatserna. Boendena, som ordnats av Grekland med betydande hjälp från EU, är överfulla, det saknas helt möjlighet till privatliv, det finns ingen värme och det finns inte tillräckligt med sanitära utrymmen.

"Förhållandena här är inte bra och vi sover på golvet, våra filtar är dyngsura av vatten. Det finns inga badrum. Det här är varför folk blir sjuka." Så sa en syrisk kvinna som var gravid i nionde månaden som Amnesty pratade med i ett provisoriskt läger i Idomeni.

Mellan 3000 och 5000 personer har dagligen befunnit sig i ett informellt lägeri Piraeus hamn, i Aten, med bara en basal hjälp med det allra nödvändigaste tack vare volontärer, några få hjälporganisationer och hamnpersonalen .Flera av flyktingarna och migranterna som Amnesty pratade med under sina två resor mellan den 8 februari 2016 och den 13 mars 2016 hoppades att de skulle kunna fortsätta sina resor genom västra Europa för att återförenas med sina familjemedlemmar. Majoriteten av dem hade knappt någon information alls om vilka möjligheter de nu har sedan gränsen mot Makedonien stängts.

Förutom bristen på information har flyktingar och migranter som är extra utsatta inte upptäckts. Kvinnor berättade att de inte känt sig säkra och att de känt en risk för att bli utnyttjade av män som befann sig på samma boendeställen. Amnesty pratade också med barn utan vuxet sällskap som satt i förvar på polisstationer i upp till 15 dagar innan de kunde flyttas till ett boende för barn.

Amnesty International uppmanar Grekland att omedelbart förbättra landets asylsystem och garantera att alla som är fast i landet kan känna sig säkra. Som första prioritet måste Grekland ordna så att information systematiskt tillhandahålls och att individer med särskilda behov upptäcks.

Medan EU:s medlemsstater ska fortsätta att stötta Grekland så att landet på ett tillräckligt bra sätt kan ta emot asylsökande måste de också själva börja acceptera asylsökande från Grekland. Det måste inkludera att snabbt omfördela ett stort antal asylsökande via det existerande EU-beslutet från i höstas om akut omfördelning av personer som behöver internationellt skydd.

Taggar

Flykt & migration Bistånd & utveckling
Annons