Katastrofer

När en katastrof inträffar drabbas hela samhället. Värst drabbas dom redan fattiga och utsatta, inte minst barn. En katastrof kan vara en jordbävning, översvämning, kärnkraftsolycka eller extrem torka.

Varje år inträffar hundratals katastrofer runt om i världen där människor behöver akut hjälp. För att kunna ge rätt hjälp och rädda så många liv som möjligt är det viktigt att hjälpen snabbt är på plats.

Efter en katastrof är det viktigt att det drabbade landet får stöd att långsiktigt bygga upp samhällets alla funktioner, t ex sjukhus, skolor, transporter och bostäder. Återuppbyggnaden är ofta lång och svår. FN:s globala mål för hållbar utveckling finns till för att säkerställa allas rätt till välbefinnande, samt avskaffandet av hunger och fattigdom. Detta blir särskilt relevant i akuta lägen och katastrofer.

Många organisationer arbetar förebyggande för att förhindra att katastrofer uppstår. Ofta är jordbävningar, cykloner och översvämningar svåra att förutse. Då är det bra att skapa varningssystem och utbilda människor i hur man ska göra om en katastrof inträffar.

Lär dig mer om katastrofer