Katastrofer

Katastrofer sker varje år världen över. Orkaner, extrem torka och översvämningar är exempel på vanliga naturkatastrofer. Men en katastrof kan också handla om en kärnkraftsolycka, svält eller epidemi.

Katastrofer är traumatiska upplevelser och kan sätta spår för livet hos människor. Låginkomstländer drabbas värst när katastrofer inträffar. Infrastruktur, sjukvård och vattenförsörjning kan lätt slås ut och tar lång tid att bygga upp.

De första dagarna är avgörande för att rädda och hjälpa dem som befinner sig i en katastrof. Hjälpsändningar måste skickas omedelbart. Det kan handla om tält, mat, vatten och mediciner.

I och med klimatförändringarna blir naturkatastrofer allt vanligare. Sedan 70-talet har naturkatastrofer som översvämningar och värmeböljor femdubblats.