Volontär & Aktivism av

Internationell solidaritet är Carl-Johans drivkraft

Carl-Johan Backman, 27 år, jobbar som konsult, engagerad i FUF, gruppledare i biståndsdebattsgruppen, samt engagerad i svenska Amnesty där han sitter i granskningskommitténs och är kassör för aktionsgruppen mot dödsstraffet.

Fanns det någon särskild händelse som gjorde att du bestämde dig för att engagera dig i någon av dina hjärtefrågor?

Det finns ingen särskild händelse som fick mig att engagera mig utan mitt engagemang byggdes nog upp mycket av den kontext jag växte upp i. Jag är uppvuxen på glesbygden där det fortfarande är naturligt att hjälpa sina medmänniskor på ett annat sätt än jag upplever att man gör mer tätbebyggda områden. Dessutom var jag ständigt omgiven av många olika djur. Detta kombinerat tror jag har hjälpt mig utveckla den empati som i sin tur fått mig att sträva mot olika typer av engagemang inom mänskliga rättigheter och global utveckling. Det aktiva engagemanget började med Amnesty 2012 och utökades senare med FUF 2015.

Hur har ditt engagemang sett ut? Vad har stegen från tanke till handling varit för just dig?

Det började med att jag ville engagera mig och göra något mer aktivt i de frågor som jag tycker är viktiga. Processen var därefter att läsa på om vilka organisationer det fanns inom mina intresseområden, och sedan se om det funnits någon kickoff att gå på samt tagit kontakt via mail för att undersöka hur en kunde engagera sig på bästa sätt.

Vilka frågor brinner du lite extra för?

Det har varierat. Det finns såklart många frågor som är viktiga, men det började med mänskliga rättigheter, genom engagemanget i Amnesty, som sedan breddas till globala utvecklingsfrågor, och där kom FUF in. Även miljöfrågor och teknikens möjligheter att bidra till global utveckling, tycker jag är väldigt viktiga. Det senare är ett intresse som växte sig allt starkare efter att jag jobbat cirka ett halvår för Gapminder.

Vad är den största drivkraften för ditt engagemang?

Egentligen en frustration över att världen ser ut som den gör, internationell solidaritet. Om man sätter sig in i frågorna, inser man att det är alltför mycket som är upp och ner. Man vill göra något åt det.

Har Du några tips till andra som vill engagera sig, men inte vet vart dem ska börja?

Man får väl börja hos sig själv, fundera över vad man tycker är intressant, men sen när man vet vilka frågor man är intresserad av, kolla runt, ta reda på information och gå på träffar och prata med folk. Det är först när man börjar prata med folk från olika organisationer, med olika erfarenheter, som man förstår vilka möjligheter som finns. Därför är FUF så bra, det finns många event och seminarier där man kan träffa mycket folk inom den sektorn. Är man intresserad av globala utvecklingsfrågor är FUF oerhört bra för att hitta likasinnade.

Taggar

Mänskliga rättigheter Bistånd & utveckling