Världen av PeaceWorks

Hon lever för gatukonsten

Cutuka representerar Colectivo Machete Grafico, ett kollektiv som arbetar med interventioner av allmänna ytor genom Street art.

Kollektivet skapades 2008 av Cutuka, Hez och Indigena, tre kompisar som ansåg att graffiti som konstuttryck antingen hade ett dåligt rykte och associerades med kriminalitet eller endast kunde utövas av en begränsad grupp människor i samhället.

Kollektivet vill istället reclaima graffitin som konstuttryck och, som Cutuka uttrycker det ”återge graffitin till folket som ett medel att uttrycka sociala orättvisor”.

Det var genom graffitin och samhörigheten till konsten som hon fann ett sätt att höja sin röst och bli lyssnad på.

För Cutuka innebär graffitin så mycket mer än att sprida budskap och skapa konst på fula betongytor. Det var genom graffitin och samhörigheten till konsten som hon fann ett sätt att höja sin röst och bli lyssnad på. Det var även genom graffitin som hon kunde engagera och hjälpa andra ungdomar som lever utan ett socialt skyddsnät.

Cutuka växte upp i Cali som är Colombias tredje största stad. Vid 12 års ålder blev hennes familj tvångsförflyttad till Bogotá som följd av den väpnade konflikten, och hennes pappa blev dödad av en av de väpnade grupperna. Cutuka beskriver att hon såg redan som liten kriminalitet som en del vardagen och började tidigt att stjäla och konsumera droger.

Ilska och hat riktade hon mot sig själv trots att det var samhället hon var mest besviken på. Hon kände sig sviken och upplevde att hon aldrig hade varit tillräcklig viktig för att bli lyssnad på. Vändpunkten kom när hon lärde känna andra ungdomar som målade graffiti och använde det som ett konstuttryck. Det fick Cutuka att vända sin ilska mot samhället och engagera sig politiskt istället.

”Graffitin var ett sätt att bli synlig i samhället, folk stannade upp och tittade på mina målningar och jag förstod att jag kunde förmedla mitt budskap och uttrycka min kritik mot samhället och politikerna”, säger hon.

Graffitin kan vara något av de viktigaste verktygen då det både är en konstform och ett sätt att sprida symbolik och framföra budskap.

Genom Colectivo Machete Grafico vill hon hjälpa andra ungdomar som lever i utsatthet. Det är alltför vanligt i Bogotá där ungdomar som grupp inte prioriteras av politikerna.

Hårdast drabbade är ungdomar vars familjer påverkats av konflikten som hon själv, varav många lever med beroendeproblem eller helt enkelt inte har ekonomisk stabilitet. Graffitin kan vara något av de viktigaste verktygen då det både är en konstform och ett sätt att sprida symbolik och framföra budskap.

”Du behöver inte skriva en text för att nå fram med ditt budskap, i Colectivo Machete Grafico målar vi miljöer, bilder av personer, en specifik händelse, det beror helt enkelt på vad det är vi vill säga”, säger Cutuka.

Text och bild: Jessica Norin

Taggar

Jämställdhet
Annons