av WaterAid

Därför är vatten och toaletter avgörande för jämställdhet

Mine (8, höger) använder badrummet och Mazeen (12) tvättar händerna med tvål. Gudab town, Karachi, Sindh Province Pakistan. Foto: WaterAid/Asad Zaidi.
nyhet

Tillgång till rent vatten och toaletter är avgörande för kvinnors utbildning, hälsa och möjlighet att ta sig ur extrem fattigdom, men trots det satsas det alldeles för lite på tillgång till rent vatten och sanitet för de allra fattigaste. Nu är det hög tid att prioritera frågan uppmanar WaterAid på internationella kvinnodagen.

Var tredje flicka i världen har inte toalett i skolan. Rent vatten, toaletter och hygien i skolan är avgörande för kvinnors rättigheter, något som inte får glömmas bort i arbetet för jämställdhet.

Var tredje skolflicka i världen har inte tillgång till en toalett i skolan. Det leder till att många flickor slutar skolan när de får sin första mens, och därmed riskerar de att fastna i fattigdom resten av livet. Därför menar den internationella organisationen WaterAid att vatten och toaletter borde prioriteras i internationellt jämställdhetsarbete.

- Att vara flicka i Sverige är inte alltid lätt, och jag minns själv hur motbjudande det kunde vara att använda skoltoaletten och hur jobbigt det var när jag fick min första mens i skolan. Men det går inte att jämföra med att många skolflickor i världen idag helt saknar tillgång till en toalett.

- Det är långt ifrån acceptabelt eftersom det i praktiken hindrar flickor från utbildning, säger WaterAid Sveriges generalsekreterare Cecilia Chatterjee-Martinsen.

- WaterAid ser att Sverige har en viktig roll att driva på för att öka tillgången till rent vatten och sanitet. En feministisk utrikespolitik behöver innehålla ett tydligt ställningstagande för allas rätt till rent vatten, sanitet och hygien.

- Sverige som land och alla som driver jämställdhetsarbete får inte glömma hur viktig frågan om vatten och toaletter är för världens fattigaste kvinnor och för att uppnå en mer jämnställd värld, fortsätter Cecilia Chatterjee-Martinsen.

Under 2016 skrev FN:s medlemsstater på 17 Globala mål för hållbar utveckling, där mål 4 handlar om utbildning, mål 5 om jämställdhet och mål 6 omfattar vatten och sanitet. Dessa mål hänger nära ihop, och det måste också uppmärksammas om målen ska kunna nås innan år 2030.

För att flera av de globala målen ska nås driver WaterAid nu på globalt för att alla länder och beslutsfattare ska prioritera och satsa på tillgången till vatten, toaletter och hygien i alla hem, skolor, sjukhus och på arbetsplatser.

Skriv under WaterAids petition - ta ställning för allas rätt till rent vatten!

Taggar

Jämställdhet Hälsa
Annons