Krig & fred

Utveckling och säkerhet hänger ihop. Fredliga samhällen och frihet från våld utgör både ett mål och ett medel för hållbar utveckling. 

Krig och väpnade konflikter får förödande konsekvenser för individer och samhällen. Krig kan bryta ut mellan länder, eller mellan olika grupper inom ett land. Ofta vill ena parten vinna makt och inflytande över den andra, eller överta någon annans mark och naturresurser.

FN är en av de största organisationerna i världen som arbetar för fred och stöttar länder efter krig. En del av fredsbyggande är att förbättra de ekonomiska och sociala förhållandena i konfliktländer och stötta återuppbyggnaden av demokratiska samhällen.

Förr var den militära säkerheten mellan stater den viktigaste frågan i internationell politik. Nya hot och ett utbrett ömsesidigt beroende har gjort att frågor om mänskliga rättigheter, fattigdom, ekonomi, klimatförändringar och miljö har blivit allt viktigare för den internationella säkerheten.