Krig & fred

Utveckling och säkerhet hänger ihop. Fredliga samhällen och frihet från våld är både ett mål och ett medel för hållbar utveckling.

Krig och väpnade konflikter får förödande konsekvenser för individer och samhällen. Krig kan bryta ut mellan länder, eller mellan olika grupper inom ett land. Ofta vill ena parten vinna makt och inflytande över den andra, eller överta någon annans mark och naturresurser.

FN är en av de största organisationerna i världen som arbetar för fred och stöttar länder efter krig. En del av fredsbyggande är att förbättra de ekonomiska och sociala förhållandena i konfliktländer och stötta återuppbyggnaden av demokratiska samhällen.

Förr var den militära säkerheten mellan stater den viktigaste frågan i internationell politik. Nya sorters hot och ett utbrett ömsesidigt beroende mellan stater har gjort att frågor om mänskliga rättigheter, fattigdom, ekonomi och klimat har blivit allt viktigare för den internationella säkerheten.