Demokrati

Demokrati handlar om respekten för alla människors lika värde och om individens frihet och rättighet att påverka. Fria val och rättssäkra institutioner är viktiga delar i en demokrati.

Människors delaktighet är en av grundpelarna i ett demokratiskt samhälle. I en demokrati är det möjligt att fritt uttrycka sina åsikter, påverka politiken i fria val, och organiseras sig i olika frågor.

Enligt Freedom House, som årligen mäter demokratins utveckling i världen, går för tolfte året i rad många demokratier bakåt. Civilsamhällets utrymme att agera krymper och människors rättigheter kränks. Bara under 2017 mördades över 300 människorättsförsvarare.

Mål 16 i Agenda 2030 fokuserar på områden som ska främja demokrati i världen. Där ingår att skydda människors och civilsamhällets grundläggande friheter, säkerställa folkligt deltagande, minska korruption och bygga upp transparenta institutioner.