Demokrati

Demokrati handlar om respekten för alla människors lika värde och om individens frihet och rättighet att påverka samhället. Fria val och rättssäkra institutioner är viktiga delar i en demokrati.

Människors deltagande är en av grundpelarna i ett demokratiskt samhälle. I en demokrati är det möjligt att fritt uttrycka sina åsikter, påverka politiken i fria val, och organisera sig i olika frågor.

Enligt Freedom House, som årligen mäter demokratins utveckling i världen, går friheten och demokratin världen över i genomsnitt bakåt – och så har utvecklingen sett ut varje år sedan 2005. Civilsamhällets utrymme att agera krymper och människors rättigheter kränks. Bara under 2022 mördades över 400 människorättsförsvarare, den högsta uppmätta siffran någonsin.

Mål 16 i Agenda 2030 fokuserar på insatser som ska främja demokrati i världen. Där ingår att skydda människors och civilsamhällets grundläggande friheter, säkerställa folkligt deltagande, minska korruption och bygga upp transparenta institutioner.