Demokrati

Demokrati handlar om respekten för alla människors lika värde och om individens frihet och rättighet att påverka samhället. Fria val och rättssäkra institutioner är viktiga delar i en demokrati.

Människors deltagande är en av grundpelarna i ett demokratiskt samhälle. I en demokrati är det möjligt att fritt uttrycka sina åsikter, påverka politiken i fria val, och organisera sig i olika frågor.

Enligt Freedom House, som årligen mäter demokratins utveckling i världen, går friheten och demokratin världen över i genomsnitt bakåt – och så har utvecklingen sett ut varje år sedan 2005. Civilsamhällets utrymme att agera krymper och människors rättigheter kränks. Bara under 2019 mördades över 300 människorättsförsvarare.

Mål 16 i Agenda 2030 fokuserar på insatser som ska främja demokrati i världen. Där ingår att skydda människors och civilsamhällets grundläggande friheter, säkerställa folkligt deltagande, minska korruption och bygga upp transparenta institutioner.