Världen av WaterAid

Varannan sjukvårdsanläggning i Afrika söder om Sahara saknar rent vatten

Möjlighet till bra hygien är avgörande för bra sjukvård. Här tvättar sjuksköterskan Peu händerna på ett sjukhus i Kambodja. Foto: WaterAid / Tom Greenwood

Spridningen av antibiotikaresistenta bakterier riskerar att öka på grund av brist på rent vatten och möjlighet till hygien inom sjukvården, det varnar organisationen WaterAid för efter att en ny global rapport om tillgång till vatten, sanitet och hygien på sjukvårdsanläggningar släppts idag. Rapporten visar bland annat att var fjärde sjukvårdsanläggning i världen, och varannan i Afrika söder om Sahara, saknar tillgång till rent vatten.

Idag släppte Joint Monitoring Programme (JMP) en ny rapport som redovisar tillgång till vatten, sanitet och hygien inom sjukvården. JMP leds av WHO och Unicef och har fått uppdraget av FN att rapportera på tillgång till vatten, sanitet och hygien i världen. Rapporten visar att:

  • 26 procent av alla sjukvårdsanläggningar i världen saknar tillgång till rent vatten. Det innebär att ungefär 895 miljoner människor är beroende av sjukvårdsanläggningar som saknar rent vatten.
  • 45 procent av sjukvårdsanläggningarna i världens fattigaste länder saknar tillgång till rent vatten.
  • 49 procent av sjukvårdsanläggningarna i Afrika söder om Sahara saknar tillgång till rent vatten.
  • 21 procent av sjukvårdsanläggningarna globalt saknar tillgång till toalett.
  • Globalt saknar ungefär var sjätte sjukvårdsanläggning faciliteter för att tvätta händerna.
  • Många länder och regioner brister i mätning och rapportering av tillgång till vatten, sanitet och hygien inom sjukvården. Exempelvis har bara 14 länder tillräcklig data för tillgång till hygienmöjligheter inom sjukvården.

Brist på vatten, sanitet och hygien inom sjukvården får svåra konsekvenser

Tillgång till rent vatten, toaletter och möjlighet till hygien är helt avgörande för fungerande sjukvård. När sjukvårdsanläggningar saknar dessa grundläggande förutsättningar sprids infektioner och sjukdomar snabbt. Globalt dör varje år 225 000 barn av sepsis under den första månaden i livet, de flesta av dem i Sydasien och Afrika söder om Sahara. Många av dessa dödsfall hade kunnat undvikas om barnen hade fötts på sjukvårdsanläggningar med rent vatten, toaletter och möjlighet till bra hygien.

Brist på rent vatten, toaletter och möjlighet till hygien inom sjukvården riskerar också att förvärra problemet med antibiotikaresistenta bakterier eftersom det leder till överanvändning av antibiotika för att hindra eller förekomma infektioner. Ökningen av antibiotikaresistenta bakterier är ett globalt hot som riskerar att i framtiden orsaka 10 miljoner dödsfall om året.

Cecilia Chatterjee-Martinsen, generalsekreterare för WaterAid Sverige, kommenterar:

– Ingen kvinna borde behöva föda barn på ett sjukhus där personalen inte kan tvätta händerna, och ingen människa ska utsättas för risken att bli sjuk för att sjukhuset de besöker saknar rent vatten. WaterAid uppmanar därför världens länder att prioritera rent vatten, toaletter och hygien inom hälso- och sjukvården, säger Cecilia Chatterjee-Martinsen.

Leah Richardson, WaterAids expert på vatten, sanitet och hygien inom sjukvård, kommenterar:

– Resultatet i den här rapporten förstärker vad vi redan visste, att tillgång till bra sjukvård är väldigt ojämlikt fördelad trots att det är en mänsklig rättighet. Det är tydligt att det är människor i världens fattigaste och mest marginaliserade samhällen som löper störst risk att drabbas av sjukdomar och dö av orsaker som hade kunnat förhindras. En av huvudorsakerna till det är brist på rent vatten, sanitet och hygien inom sjukvården och i samhällen. Därför är det avgörande att förbättra tillgången till rent vatten, sanitet och hygien inom sjukvården för att minska barnadödlighet och mödradödlighet i världens låg- och medelinkomstländer, säger Leah Richardson.

– Människor som söker behandling på sjukvårdsanläggningar har ofta försvagat immunförsvar vilket gör dem extra sårbara för infektioner. Effektiva infektionsförebyggande åtgärder är därför avgörande för att minska risken för sjukvårdsrelaterade infektioner och spridning av antibiotikaresistenta bakterier. Förbättrad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien inom sjukvården är den mest grundläggande av dessa åtgärder, säger Leah Richardson.

Mariame Dem, regionschef för WaterAid West Africa, kommenterar:

– Vad rapporten visar är att några av de länder med sämst tillgång till rent vatten och sanitet inom sjukvården ligger i Västafrika. Exempelvis saknar 50 procent av sjukvårdsanläggningarna i Liberia tillgång till rent vatten. Det är extra chockerande med tanke på arbetet med att återuppbygga sjukvårdssystemen i Liberia och Sierra Leone efter ebolakatastrofen, som spreds snabbt där det saknades tillgång till rent vatten, sanitet och bra hygien, säger Mariame Dem.

Så arbetar WaterAid med vatten, sanitet och hygien inom sjukvård

WaterAid arbetar tillsammans med hälso- och sjukvårdssektorn globalt, nationellt och lokalt för att förbättra tillgången till rent vatten, toaletter och hygien inom sjukvården. Det innebär att WaterAid tillsammans med partnerorganisationer på sjukvårdsanläggningar installerar vattensystem, bygger toaletter och förbättrar möjligheten till bra hygien.

Men tillgång till vatten, sanitet och hygien (WASH) handlar inte bara om infrastruktur. Avgörande för fungerande sjukvård är välfungerande system och bra ledarskap på alla nivåer. WaterAid arbetar därför för att stärka existerande system genom att stötta och utveckla departement, organisationer, samhällen och myndigheter att ta sitt ansvar för tillgång till vatten, sanitet och hygien inom sjukvården. WaterAids metod är att genom effektiva modellprojekt för förbättrad tillgång till WASH inom sjukvård stötta och påverka modeller och strategier på regional och nationell nivå. Helt enkelt visa vägen för hur regeringar, myndigheter och organisationer kan arbeta för att förbättra sjukvården. En strategi som WaterAid kallar ”do some influence the rest.”

Taggar

Hälsa
Annons