Volontär & Aktivism av Vardagens civilkurage

Tips för att starta konstruktiva samtal om klimatet

Kör du fast i dina samtal om klimatkrisen? Eller känns det obekvämt att prata om ett stigmatiserat ämne, trots att du tycker det är viktigt? Nu har kampanjen Klimatprata! lanserats.

Alla samtal är inte bra samtal för klimatet. Samtal kan leda till uppgivenhet och passivitet, eller förstärka vissa problematiska uppfattningar om den ekologiska krisen. Därför behöver vi verktyg för att skapa konstruktiva klimatsamtal som tränger undan hopplöshet, tystnadskultur och klimatförnekelse och istället skapa engagemang, handlingskraft och fördjupad förståelse! Nu finns tipsen samlade.

Klimatprata! samlar verktyg och teori kring hur vi på olika sätt kan prata om vår tids ödesfråga – klimatkrisen. Kampanjen är en del av ett projekt som syftar till att skapa klimatsamtal i vardagen som gynnar den akuta strukturella omställning som behövs. Bakom kampanjen står organisationerna Centralasiengrupperna och Vardagens civilkurage.

Projektet erbjuder unga personer mellan 15-25 år praktiska träningar genom rollspel och dialogövningar. Där tränar vi, genom olika samtalstekniker, att skapa konstruktiva klimatsamtal. Alla de tips och tekniker som vi tränar på – och problematiska klimatuppfattningar eller klimathärskartekniker som florerar och försvårar omställningen – har vi nu samlat på samma ställe under klimatprata.se. Vi behöver bli fler som pratar om klimatkrisen!

Till Klimatprata!

Taggar

Klimat & miljö