======= &noscript=1"/> >>>>>>> master
av Act Svenska kyrkan

Sydafrika: Gruvdrift förstör människoliv

Nedanför ett slaggberg i utkanten av Johannesburg rinner blåfärgat vatten helt öppet i ett dike. De gula kakorna är uran, de vita svavel, det bruna koppar, och det blåfärgade vattnet indikerar bly. Andra gifter man hittar här är arsenik och cyanid. På bilden: Charles van der Merwe, Community Monitor för Bench Marks Foundation, mäter ph-värdet i vattnet. Foto: Ewa Almqvist/IKON
Världen

Svenska kyrkans internationella arbete stödjer projekt så att gruvbolagen i Sydafrika granskas. En av arbetsmetoderna är ”community monitors”, det vill säga aktiva medborgare som agerar mot gruvbolagen i sina egna lokalsamhällen.

Alldeles nära bostäderna ligger de gulaktiga sanddynerna. Dammet sticker i halsen och jag kan känna lukten av svavel. De blågröna vattendragen är förorenade.

Här i Soweto samarbetar Svenska kyrkan med Bench Marks Foundation som varit ledande i att uppmärksamma hur gruvbolagen missköter sin verksamhet. Lokalbefolkningen utbildas för att ta prover, lämna rapporter och sprida information.

Många bevis på att gruvdriften förstör människors liv

Överallt ser jag gamla gruvor, helt öppna och utan varningsskyltar. Barn leker i sanddynerna av slaggprodukter. De är fulla med uran, arsenik och bly som blir kvar efter utvinningen. Här finns inget rent vatten, och risken är stor att miljön är förstörd för kommande generationer.

Bench Marks Foundations egna undersökningar visar att det är i bostadsområdena kring slaggbergen med avfall från gruvindustrin som det föds flest barn med kromosomförändringar. Varje höst, när det blåser kraftigt, sprids det giftiga dammet från slaggbergen. Det är omöjligt att skydda sig från det dammet som tränger in överallt.

Nobulaw Sitshaluzas bor med sin dotter Sinovuyo i Soweto. Sinovuyo är född med en missbildning som gör att hon aldrig kommer att kunna gå eller tala. Hon är ett av många barn som föds med missbildningar, och många vuxna drabbas av lungsjukdomar och cancer.

När Sinovuyo föddes sa läkaren att hon inte skulle överleva sin 2-årsdag, men i dag är hon 6 år (2017). Foto: Ewa Almqvist/IKON

Människor i Soweto kämpar för sin miljö

Ändå finns det hopp om förändring eftersom det finns människor som kämpar.

Alex Salang är 33 år. Han är byledare i byn Mmaditlhkwa och arbetar för Bench Marks Foundation med att övervaka gruvbolagens miljöförstöring. Han har arbetat i en platinagruva och vet hur farligt det är.

– Vi talar om för dem, gång på gång, vad de gör fel. Någon gång kanske de lyssnar. Livet är dyrbart, det måste de förstå.

Alex är rädd för det farliga dammet i slaggdynerna, och orolig över vattnet. Det är ofta rött av kemikalier.

Alex Salang är en av de modiga män och kvinnor som vågar stå upp mot gruvindustrin i Sydafrika. Foto:Ewa Almqvist/IKON

– Jag kallar mig miljöaktivist. Vi måste våga utmana och protestera, ge röst åt oss själva och lyfta de frågor som är viktiga för oss. Det är förknippat med risker, man blir utsatt och riskerar att arresteras.

Svenska kyrkans internationella arbete stödjer projekt så att gruvbolagen granskas. Jakten på metaller, mineraler och ädelstenar är en hänsynslös industri. Men ju fler bevis som samlas in, desto mer ökar pressen på företag och myndigheter att ta sitt ansvar.

Taggar

Global ekonomi Hälsa Klimat & miljö