Overshoot Day - Sverige lever på lånade resurser

nyhet

I Sverige lever vi som om vi hade tillgång till 4,2 jordklot. Hur kan vi leva mer hållbart?

28 mars passerade vi vår Overshoot day. Det betyder att vi redan använt upp vad som borde varit landets totala årskvot för förbrukning av naturresurser.

Nu tar vi av lånade resurser (3,2 jordklot extra) och det leder till att vi släpper ut mer växthusgaser än vad som är hållbart.

"Att leva över planetens gränser är hänsynslöst"
Johan Andersson, ordförande för Fältbiologerna

Konsumtion leder till klimatförändringar

Den största orsaken till klimatförändringar är utsläpp av växthusgaser. Den rikaste tiondelen av världens befolkning orsakar hälften av växthusgasutsläppen. Det mesta kommer från det vi importerar, konsumerar och från våra flygresor – de så kallade konsumtionsbaserade utsläppen. 

Men det är inte enbart upp till varje individ att ta ansvar för miljön. Visst är det värdefullt om en kan återvinna, handla ekologiskt, äta vegetariskt och skippa flyget.

Medveten konsumtion och konsumentmakt ÄR viktiga verktyg. Ändå är det så att en ensam person inte kan rädda jordklotet.

Kräv tuffare politiker

Klimatproblemen är globala och det kräver att våra politiker tuffar till sig och inför en bättre klimatpolitk! En politik som ställer högre krav på hållbara företag och minskade utsläpp av växthusgaser. 

För att påverka de stora besluten krävs politiska insatser. Men när politikerna är långsamma, behövs aktiva och medvetna medborgare.

Hjälp Naturskyddsföreningen att pusha på politikerna för en tuffare klimatpolitik. Ju fler vi är som kräver förändring desto större skillnad kan vi uppnå.

Taggar

Klimat & miljö Global ekonomi